• - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

  • - Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

  • - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Fritid, kultur och friluftsliv

Storsatsar på öppen kultur och fritid

Tierps kommun ökar satsningarna på att göra kultur- och fritidsaktiviteter och friluftsanläggningarna så öppna och tillgängliga som möjligt för största möjliga antal besökare.

En av de bredaste satsningarna riktar sig till alla funktionsnedsatta i kommunen. Tidigare år har de erbjudits ett varierat utbud av aktiviteter under särskilda kulturveckor ”av, med och om” personer med funktionsnedsättningar. 2017 har detta utvecklats till ett helt kulturprogram, vars höstevenemang nyligen presenterats och haft premiär och som ska följas upp med ett liknande vårprogram.

En dag med dans

Liksom tidigare års temaveckor bygger programmet på en bred tolkning av vad som kan rymmas i begreppet kultur och fritid. Det är fyllt med med musik, dans, film, guidade visningar och matkultur – som exempelvis den populära bakningen i Ullfors bagarstuga. Succén med familjelördagar i biblioteket öppnas för målgruppen och bidrar till att göra kulturprogrammet större. De som vill prova svingen kan testa handigolf. Alla som mer är ute efter sving bör vika fredagskvällen den 15 september till länsdans i Möbeln, Tierp. Till danskvällen går inbjudan ut över hela länet, Blixterz står för musiken och publiken utmanas att visa sina talanger i karaoke och Just dance.

Att de tidigare temaveckorna kunnat växa till ett helt terminsprogram är till stor del ett resultat av flera års samverkan mellan kultur och fritid och andra kommunala enheter samt med föreningar och studieförbund.

Anpassade anläggningar

Andra satsningar för att göra kultur- och fritidsutbudet mer öppet tar sikte på att öka den fysiska tillgängligheten. Framför scen vid årets torgfest fanns en plattform anpassad för att ge funktionsnedsatta bättre publikplatser. Bestående anpassningar med samma syfte är handikappramperna vid baden. Mehedebybadet var först ut och under 2018 fortsätter arbetet. Till det kan läggas ett pågående arbete med att uppfylla kraven på att alla offentliga lokaler ska vara tillgänglighetsanpassade.

Särskilt för särskolan

Några av satsningarna riktar sig särskilt till elever i särskolan. De kan gå i egen simskola och kan ta del av skräddarsydd verksamhet på fritidsgården. En av kulturskolans pedagoger jobbar nästan uteslutande mot särskolan. Tierps kommun deltar aktivt i det riksomfattande projektet VIDD. Det är inriktat på att göra personer med funktionsnedsättningar mer delaktiga i estetiska verksamheter. Projektnamnet ska tolkas som att det vill skapa en ”vidd”, så att fler oavsett funktionsnedsättning/funktionsvariation kan delta i estetiska verksamheter på likvärdiga villkor. Till en VIDD-konferens i Göteborg den 11 september åker representanter från kultur och fritid. De tar med sig och föreläser om goda exempel från Tierp.