• - Övningar under beredskapsvecka

  • - Kommunen fortsätter klättra i Svenskt Näringslivs ranking

  • - Våga fråga - en suicidpreventiv utbildning som kan rädda liv

  • - Tillfälliga busshållsplatser påverkar trafiken

  • - Avrådan från bad

  • - Höga flöden i Dalälven

  • - Information om fågelinfluensa

  • - Nytt dammsystem i Örbyhus

  • - Första etappen av nya resecentrum avklarat

  • - Tidig kontakt med äldre ska förebygga fysisk och psykisk ohälsa

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Omsorg och stöd

Tidig kontakt med äldre ska förebygga fysisk och psykisk ohälsa

Tierps kommun ska genom ett pågående projekt arbeta med uppsökande verksamhet för kommunens äldre och anhöriga med syfte att erbjuda stöd och insatser i ett tidigt skede.

Alla som fyller 80 år under 2023 och bor i ett eget boende erbjuds ett hembesök med ett hälsofrämjande samtal. Under hembesöket får de äldre möjligheten att prata om sin hälsa och sin livssituation utifrån sina önskemål och behov. Samtalet ska bidra till att främja hälsa, skapa trygghet och en god livssituation samt att bevara möjligheterna till ett aktivt och självständigt liv.

En del av den uppsökande verksamheten arbetar även för upptäcka äldre och anhöriga som upplever ofrivillig ensamhet, och erbjuda träffpunkter, sociala aktiviteter samt samtalsstöd genom en telefonlinje. Under hembesöket ska de äldre få information om vilket stöd och vilken service kommunen kan erbjuda och få tips och råd rörande säkerhet i vardagen samt få svar på eventuella frågor.

Under juni månad skickar kommunen ut ett informationsbrev till de berörda.