Kontakt

Restaurangrapport

Du som har ett stadigvarande serveringstillstånd är skyldig att lämna in en restaurangrapport varje år till kommunen. Har du flera restauranger måste du skicka in en restaurangrapport för varje ställe.

I restaurangrapporten ska du särredovisa din omsättning och inköpta volymer av öl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker (t ex cider).

Restaurangrapporten skickas ut till dig i början av varje år och rapporteringen ska vara gjord senast den 1 mars. Restaurangrapporten kan registreras direkt på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Använd koden som finns längst upp till höger på restaurangrapporten. Du kan även fylla i rapporten och skicka den till kommunen. Alkoholhandläggaren skickar ut en påminnelse strax innan sista inlämningsdatum. Om rapporten kommer in försent tas en förseningsavgift ut. Om rapporten inte kommer in alls tas en förseningsavgift ut och kommunen startar även ett tillsynsärende vilket kan resultera i beslut om erinran eller varning. Dessutom hamnar verksamheten i den högsta tillsynsklassen. Om restaurangrapporten inte heller lämnas in för nästkommande år kan det bli aktuellt med beslut om återkallelse av serveringstillståndet.

Om din verksamhet lägger ned, eller om ditt serveringstillstånd av någon annan anledning upphör att gälla under året, skickas en restaurangrapport ut till dig i samband med att kommunen fattar beslut om att återkalla ditt serveringstillstånd. Du ska då rapportera inköpta volymer, omsättning med mera för den del av året som tillståndet varit gällande.

Uppgifterna som du lämnar i restaurangrapporten används av kommunen, länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. De används för tillsyn, uppföljning, statistikbearbetningar och som underlag för beräkning av den årliga avgiften. Uppgifterna omfattas av sekretess.