• 2020-09-24 - Hålla avstånd allas ansvar 

  • 2020-09-23 - Tierp fortsätter uppåt i rankning

  • 2020-09-22 - Ansök om stöd för din idé

  • 2020-09-14 - Ny portal för annonsering av offentliga upphandlingar

  • 2020-08-27 - Klarare kring ny bredbandsaktör

  • 2020-08-13 - Fler elever väljer att studera på Högbergsskolan

  • 2020-08-13 - Brandförsvaret avråder från eldning

  • 2020-08-11 - Nytt övergångsställe vid Centralskolan

  • 2020-08-06 - Att bada med hund och häst

  • 2020-07-29 - Tillgång till service och handel är liksom närhet till goda jobb lika betydelsefullt för att skapa och upprätthålla en hållbar kommun.

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

Källarberget nytt naturreservat

Tierps kommun har 2017-09-19 fattat beslut om att bilda ett kommunalt naturreservat vid Källarberget nordost om Fagerviken. Beslutet vann laga kraft 2018-01-31 och blir kommunens andra kommunala naturreservat.

Området har höga naturvärden, intressanta terrängformer samt stort värde för det rörliga friluftslivet. En kommun får enligt 7 kap 4 § miljöbalken förklara ett mark- eller vattenområde som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet.

Om naturreservatet

Källarberget är beläget ca 3 km nordost om Fagerviken, mellan Svartvikens och Storsands fritidshusområden. Kusten är öppen, utan skärgård, och området erbjuder en storslagen utblick över Lövstabukten och Bottenhavet. Källarberget utgörs av en 17 meter hög och markerad bergrygg som sluttar brant mot stranden i norr. Högst uppe på berget ligger en lotsutsikt, med en stuga som numera fungerar som uthyrningsstuga. Stugan hyrs ut av Fagervikens bygdegårdsförening, info finns i Upplandsstiftelsens folderlänk till annan webbplats (pdf, 6 MB).

I området finns flera klapperstensfält och vid vattnet mjukt skulpterade klippor med grytliknande bildningar. Växtligheten utgörs mestadels av hällmarktallskog och i östra delen lövrika primärskogar. För friluftslivet erbjuder Källarberget en storslagen utsikt över Lövstabukten samt en spännande och varierande terräng med block, raviner och hällar som även ger möjligheter till friluftsbad.

Mer information och beslutshandlingar