• 2021-04-15 - Pristagare för 2021 utsedda

 • 2021-04-14 - Helena Carlsson tillförordnad kommundirektör 

 • 2021-04-13 - Tierps kommun del av ”lockdown”-kampanj

 • 2021-04-06 - Mer närproducerat serveras i kommunens måltider

 • 2021-04-01 - Tierps kommundirektör byter kommun

 • 2021-03-30 - Partnerskap för blivande lärare
  - partnerskap med lärarstudenter


 • 2021-03-27 - Tierps vaccinationsmärke som gjutet

 • 2021-03-26 - Klimatutmaning har lett till positiva kommunförändringar

 • 2021-03-22 - E-tjänst för träd på kommunal mark

 • 2021-03-19 - Råtalloljespill sprids längs Roslagskusten

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

Källarberget nytt naturreservat

Tierps kommun har 2017-09-19 fattat beslut om att bilda ett kommunalt naturreservat vid Källarberget nordost om Fagerviken. Beslutet vann laga kraft 2018-01-31 och blir kommunens andra kommunala naturreservat.

Området har höga naturvärden, intressanta terrängformer samt stort värde för det rörliga friluftslivet. En kommun får enligt 7 kap 4 § miljöbalken förklara ett mark- eller vattenområde som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet.

Om naturreservatet

Källarberget är beläget ca 3 km nordost om Fagerviken, mellan Svartvikens och Storsands fritidshusområden. Kusten är öppen, utan skärgård, och området erbjuder en storslagen utblick över Lövstabukten och Bottenhavet. Källarberget utgörs av en 17 meter hög och markerad bergrygg som sluttar brant mot stranden i norr. Högst uppe på berget ligger en lotsutsikt, med en stuga som numera fungerar som uthyrningsstuga. Stugan hyrs ut av Fagervikens bygdegårdsförening, info finns i Upplandsstiftelsens folderlänk till annan webbplats (pdf, 6 MB).

I området finns flera klapperstensfält och vid vattnet mjukt skulpterade klippor med grytliknande bildningar. Växtligheten utgörs mestadels av hällmarktallskog och i östra delen lövrika primärskogar. För friluftslivet erbjuder Källarberget en storslagen utsikt över Lövstabukten samt en spännande och varierande terräng med block, raviner och hällar som även ger möjligheter till friluftsbad.

Mer information och beslutshandlingar