• - KF i korthet 8 november 2022

  • - Anmälan till vuxenutbildningen inför vårterminen

  • - Drop-in café för anhöriga

  • - Byggtrafik när ny vandringsled förbereds i Örbyhus

  • - Kom ihåg att anmäla din eldstad

  • - Delta i kultur- och fritidsenkät

  • - Föreningsforum 16 november

  • - Förbättrade siffror i Svenskt Näringslivs ranking

  • - Följ siffrorna för valet i Tierps kommun

  • - Har du finsk anknytning?

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och inflytande

Tre personer står lutad över ett bord med varsin penna i handen. De signerar ett papper som ligger på bordet. En man står i förgrunden.

Löftena har undertecknats av kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal (C), kommundirektör Helena Carlsson och oppositionsråd Jonas Nyberg (S). Längst till vänster i bilden syns även Uppsala läns landshövding Göran Enander.

Kommunen signerar löften för rent vatten

Tierps kommun står bakom de hållbarhetslöften för rent vatten som avgetts för Uppsala län. Löftena har antagits under en ceremoni på Uppsala slott.

I och med antagandet förbinder sig kommunen att under en fyraårsperiod vidta konreta åtgärder som ska säkra vattentillgång och vattenkvalité.

Sammanlagt består åtgärdsprogrammet av 13 punkter. Tidigare år har hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan och för ekosystem och biologisk mångfald tecknats.

Tre exempel på åtgärder

Smart vattenanvändning
Kommunen ska i samverkan med Tierps kommunfastigheter AB i större utsträckning välja torktåliga växter. Vi ska också utforma växtbäddar på ett sätt så att dagvatten kan användas för bevattning.

Ta hänsyn till vatten som resurs vid upphandling och inköp av varor och tjänster
När Tierps kommunfastigheter renoverar eller beställer nya lokaler ska kommunen och bolaget tillsammans se till att snålspolande utrustning installeras.

Hållbar vattenplanering
Kommunen ska under de kommande åren ta fram lokala åtgärdsplaner tillsammans med markägare och andra kommuner som påverkar och berörs av samma avrinningsområde. Detta pågår redan idag, till exempel kring Vendelån, men behöver utvecklas i andra områden. Att starta lokala vattenråd är ett sätt att samordna och engagera aktörer kring ett vattendrag.