• - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

 • - Tufft ekonomiskt läge för kommunen leder till besparingar

 • - Betyget för kommunens företagsklimat fortsätter öka

 • - Så firas studenten 2023

 • - Centralgatan blir tillfälligt dubbelriktad

 • - Bra chefer ger bättre service

 • - Årets medborgarlöfte är signerat

 • - KF i korthet den 25 april 2023

 • - Engagemang för kollegor och kunder kan ge Caroline pris vid Framtidsgalan

 • - Upphandling vinnare i årets NKI-mätning

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

En man och en kvinna står vid ett bord. På bordet ligger två papper och två pennor.

T.f. lokalpolisområdeschef Andreas Hansemon och kommunalråd Sara Sjödal (C).

Årets medborgarlöfte är signerat

Årets medborgarlöfte har tecknats mellan Tierps kommun och lokalpolisen. Nu ska parterna ta fram en aktuell lägesbild för att identifiera behovet av inriktade insatser.

Medborgarlöftet tecknas årligen. Syftet är att öka tryggheten, förebygga brott samt öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet.

Gemensamma insatser

Årets löfte innebär att polisen och kommunen ska ta fram lägesbilder för att identifiera behov av inriktade insatser i samhället. Utifrån lägesbilderna ska det sedan beslutas om gemensamma insatser.

Enkät

För att få en bredare bild och större representation av olika geografiska delar av kommunen är förenings‑ och näringsliv involverade i samarbetet sedan ett år tillbaka. I år ombads de att besvara en enkät som ska bidra till lägesbilden.

Medborgarlöftet 2023

Tierps kommun och lokalpolisområde Norduppland ska i samverkan fortsätta utveckla arbetssättet med gemensamma lägesbilder och kvartalsvisa inriktningar. Förutom de kommunala och polisiära verksamheterna ska även representanter från närings- och föreningslivet involveras.

Detta ska göras genom att:

 • Fortlöpande utveckla det systematiska arbetssättet med särskilt fokus på delaktighet, evidens och utvärdering.
 • En bred representation från olika geografiska delar av kommunens närings- och föreningsliv ges möjlighet till medverkan i lägesbildsarbetet.
 • Arbetet fokuserar på brottsförebyggande och trygghetsskapande inriktningar.