Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen och dess ledamöter har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare valda av kommunfullmäktige.

I förtroendemannaregistret kan du se vilka som är ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.

Sammanträden

Till skillnad från kommunfullmäktiges sammanträden är inte kommunstyrelsens sammanträden offentliga.

Kommunstyrelsens roll

Kommunstyrelsen samordnar och leder den totala verksamheten, svarar för markförsörjning, räddningstjänst, handlägger ärenden om kommunens näringsliv, sköter kommunens planering när det gäller trafikförsörjning, energifrågor med mera.

Kontakta kommunstyrelsen på:
kommunstyrelsen@tierp.se