Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Lönenämnden och IT-nämnden är samarbeten över kommungränserna med Tierps kommun som värdkommun.

I förtroendemannaregistret kan du se vilka som är ledamöter och ersättare i de olika nämnderna.

IT-nämnden

IT-nämnden är en samverkan mellan Tierp, Heby, Knivsta, Älvkarleby, och Östhammar kommuner gällande drift av kommunernas IT-system och support till användare. Man deltar också i kommunernas IT-upphandlingar.

Nämndens ansvarsområde är över­gripande it-strategiska och it-taktiska frågor samt
it-operativa insatser för kommunerna enligt de definitioner och beslut som tas av nämnden.

Nämnden ska arbeta för att möjliggöra för kommunerna att arbeta i en samverkans­kultur för att få mer effektiva lösningar för såväl kärnverksamheterna som för
it-verksamheten.

Nämndens ansvar är även att medverka i de fem kommunernas digitala utvecklingsarbete samt stödja samordning av verksamhetsutvecklingsinsatser som är it-relaterade. Nämnden ska sträva efter att arbeta i en samverkans- och samförståndskultur.

Nämnden ska även verka för att kontinuerligt effektivisera it-verksamheten för att kunna leverera it-tjänster till förvaltningarna till överenskomna servicenivåer. Uppdraget innefattar även att ge överenskommet stöd för it-relaterade verksamhets- och utvecklingsfrågor.

Ledamöter

Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Varje samverkande kommun utser en ledamot och en ersättare. Värdkommunen väljer ordförande och vice ordförande.

Lönenämnden

Lönenämnden är en samverkan mellan Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner kring lönehantering.

Ledamöter

Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Varje samverkande kommun väljer en ledamot och en ersättare. Värdkommunen väljer ordförande och vice ordförande.

Jävsnämnden

Jävsnämnden hanterar tillsyn av och även tillstånd för kommunens egna verksamheter. Detta för att inte komma i konflikt med jävsbestämmelserna.

​Ledamöter

Kommunens jävsnämnd består av 4 ledamöter och 4 ersättare. De är valda av kommunfullmäktige som även utser ordförande och vice ordförande.

Sammanträden

I kalendariet kan du se när jävsnämnden har sina sammanträden, de är inte offentliga.

Valnämnden

Tierps valnämnd är lokal valmyndighet och utser valförrättare, beslutar om vallokaler och svarar för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen m.m.

Regional valmyndighet är Länsstyrelsen. Den beslutar om valdistriktsindelningar och svarar för den slutliga sammanräkningen av röster vid val och riksomfattande folkomröstningar.

Ledamöter

Tierps kommuns valnämnd består av 7 ledamöter och 7 ersättare. De är valda av kommunfullmäktige som även utser ordförande och vice ordförande.

Tierps kommun har också del i följande nämnder: