Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Revision

Revisorerna ska granska att den kommunala verksamheten sköts ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Kommunfullmäktige i Tierps kommun har gett revisorerna ett uppdrag. De ska granska kommunens verksamhet så att den sköts effektivt och säkert.

I revisorernas uppdrag ingår också att granska att räkenskaperna är rättvisande och att den befintliga kontrollen inom nämnder och styrelser är tillräcklig. Revisorerna har också i uppgift att granska verksamheten i kommunens aktiebolag genom sin roll som lekmannarevisorer. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på uppdrag av fullmäktige och därigenom också för medborgarna.

Kommunrevisionen i Tierps kommun består av fem förtroendevalda revisorer.
Ur kretsen av de förtroendevalda revisorerna utses lekmannarevisorer i Tierps kommunfastigheter AB, AB Tierpsbyggen, Tierps Energi & Miljö AB samt TEMAB Fjärrvärme AB. I uppdraget ingår även revision av de gemensamma nämnderna: It-nämnden, lönenämnden samt räddningsnämnden och överförmyndarnämnden i Uppsala.

Under mandatperioden 2023 till 2026 är följande revisorer valda:

  • Dag Tingsgård (S), ordförande
  • Inger Klockeman (M), vice ordförande
  • Peter Staland (C)
  • Karl-Gunnar Marklund (S)
  • Kristian Ylijääskö (SD)

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag och god revisionssed. Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen. Lekmannarevisorernas verksamhet regleras i aktiebolagslagen.

Revisionsrapporter

2024

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1a. Revisionsrapport - Granskning av implementering av barnkonventionen slut ver.pdf Pdf, 425 kB. 425 kB 2024-03-26 10.45
1b. Revisorernas utlåtande - Granskning av implementering av barnkonventionen.pdf Pdf, 199 kB. 199 kB 2024-03-26 10.45

2023

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1a. Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens styrning av skolpliktsansvar och skolnärvaro.pdf Pdf, 157 kB. 157 kB 2023-05-31 09.45
1b. Revisorernas utlåtande - Granskning av kommunstyrelsens styrning av skolpliktsansvar och skolnärvaro.pdf Pdf, 200 kB. 200 kB 2023-05-31 09.45
1c. Beslut kommunstyrelsen §139 Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens styrning av skolpliktsansvar och skolnärvaro.pdf Pdf, 125 kB. 125 kB 2023-05-31 09.45
1d. Svar på revisionsrapport – Granskning av skolpliktsansvar och skolnärvaro.pdf Pdf, 140 kB. 140 kB 2023-05-31 09.45
2a. Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över bolag, stiftelser och kommunalförbund.pdf Pdf, 284 kB. 284 kB 2023-08-08 09.21
2b. Revisorernas utlåtande - Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över bolag, stiftelser och kommunalförbund.pdf Pdf, 204 kB. 204 kB 2023-08-08 09.21
2c. Beslut kommunstyrelsen §166 Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över bolag, stiftelser och kommunalförbund.pdf Pdf, 128 kB. 128 kB 2023-08-08 09.21
2d. Svar på revisionsrapport – Granskning av kommunstyrelsens uppsikt av bolag, stiftelser och kommunalförbund.pdf Pdf, 143 kB. 143 kB 2023-08-08 09.21
3a. Revisionsrapport - Granskning av näringslivsverksamheten.pdf Pdf, 658 kB. 658 kB 2023-12-15 11.40
3b. Revisorernas utlåtande - Granskning av näringslivsverksamheten.pdf Pdf, 214 kB. 214 kB 2023-12-15 11.40
3c. Beslut kommunstyrelsen §279 Svar på revisionsrapport - Granskning av näringslivsverksamheten.pdf Pdf, 129 kB. 129 kB 2023-12-15 11.40
3d. Svar på revisionsrapport - Granskning av näringslivsverksamheten.pdf Pdf, 179 kB. 179 kB 2023-12-15 11.40
4a. Revisionsrapport - Granskning av myndighetsutövning inom bygglov och miljö- och hälsoskydd.pdf Pdf, 236 kB. 236 kB 2023-12-15 11.40
4b. Revisorernas utlåtande - Granskning av myndighetsutövning inom bygglov och miljö- och hälsoskydd.pdf Pdf, 215 kB. 215 kB 2023-12-15 11.40
4c. Beslut kommunstyrelsen §278 Svar på revisionsrapport - Granskning av myndighetsutövning inom bygglov och miljö- och hälsoskydd.pdf Pdf, 130 kB. 130 kB 2023-12-15 11.40
4d. Svar på revisionsrapport - Granskning av myndighetsutövning inom bygglov och miljö- och hälsoskydd.pdf Pdf, 176 kB. 176 kB 2023-12-15 11.40
5a. Revisionsrapport - Fördjupad grundläggande granskning av kommunstyrelsens egen verksamhet.pdf Pdf, 584 kB. 584 kB 2024-02-21 11.24
5b. Revisorernas utlåtande - Fördjupad grundläggande granskning av kommunstyrelsens egen verksamhet.pdf Pdf, 213 kB. 213 kB 2024-02-21 11.24
5c. Beslut kommunstyrelsen § 92 Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning av kommunstyrelsens egen verksamhet.pdf Pdf, 149 kB. 149 kB 2024-04-15 14.32
5d. Svar på revisionsrapport - fördjupad grundläggande granskning för kommunstyrelsens egen verksamhet.pdf Pdf, 181 kB. 181 kB 2024-04-15 14.32
6a. Revisionsrapport - Granskning av hemtjänst.pdf Pdf, 377 kB. 377 kB 2024-02-21 11.24
6b. Revisoernas utlåtande - Granskning av hemtjänst.pdf Pdf, 178 kB. 178 kB 2024-02-21 11.24
6c. Beslut kommunstyrelsen § 94 Svar på revisionsrapport - Granskning av hemtjänsten.pdf Pdf, 161 kB. 161 kB 2024-04-16 15.54
6d. Svar på revisionsrapport-Granskning av hemtjänsten.pdf Pdf, 176 kB. 176 kB 2024-04-16 15.54
7a. Revisionsrapport - Granskning av bokslut och årsredovisning 2022.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2024-03-26 10.38
7b. Revisorernas utlåtande - Granskning av årsredovisningen 2022.pdf Pdf, 183 kB. 183 kB 2024-03-26 10.38
7c. Beslut kommunstyrelsen §167 Svar på revisionsrapport - Granskning av bokslut och årsredovisning 2022.pdf Pdf, 137 kB. 137 kB 2024-03-26 10.38
7d. Svar på revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2022.pdf Pdf, 183 kB. 183 kB 2024-03-26 10.38
8a. Översiktlig granskning av delårsrapport 2023.pdf Pdf, 554 kB. 554 kB 2024-03-26 10.32
8b. Yttrande från KMPG gällande delårsrapport 2023.pdf Pdf, 274 kB. 274 kB 2024-03-26 10.32
8c. Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2023.pdf Pdf, 161 kB. 161 kB 2024-03-26 10.32
8d. Beslut kommunstyrelsen § 14 Svar på revisionens granskning av delårsrapport 2023.pdf Pdf, 159 kB. 159 kB 2024-03-26 10.32
8e. Svar på granskning av delårsrapport 2023.pdf Pdf, 147 kB. 147 kB 2024-03-26 10.32

2022

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1a. Revisionsrapport - Granskning av Långsiktig finansiell planering.pdf Pdf, 436 kB. 436 kB 2022-03-29 13.14
1b. Revisorernas utlåtande - Granskning av långsiktig finansiell planering.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2022-03-29 13.16
1c. KS §67 Svar på revisionsrapport - Granskning av Långsiktig finansiell planering.pdf Pdf, 152 kB. 152 kB 2022-03-29 13.16
1d. Svar på revisionsrapport avseende revisionens granskning av långsiktig finansiell planering.pdf Pdf, 186 kB. 186 kB 2022-03-29 13.17
2a. Revisionsrapport - Granskning av hur kommunen arbetar för att säkerställa kompetensförsörjningen.pdf Pdf, 210 kB. 210 kB 2022-07-01 14.48
2b. Revisorernas utlåtande - Granskning av hur kommunen arbetar för att säkerställa kompetensförsörjningen.pdf Pdf, 218 kB. 218 kB 2022-07-01 14.48
2c. Beslut kommunstyrelsen §147 Svar på revisionsrapport - Granskning av hur kommunen arbetar för att säkerställa kompetensförsörjningen.pdf Pdf, 127 kB. 127 kB 2022-07-01 14.48
2d. Svar på revisionsrapport - Granskning av hur kommunen arbetar för att säkerställa kompetensförsörjningen.pdf Pdf, 155 kB. 155 kB 2022-07-01 14.48
3a. Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2021.pdf Pdf, 467 kB. 467 kB 2022-07-01 14.48
3b. Revisiorernas utlåtande - Granskning av årsredovisning 2021.pdf Pdf, 192 kB. 192 kB 2022-07-01 14.48
3c. Kommunstyrelsens beslut §148 Svar på revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2021.pdf Pdf, 126 kB. 126 kB 2022-07-01 14.48
3d. Svar på revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2021.pdf Pdf, 193 kB. 193 kB 2022-07-01 14.48
4a. Revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning och resursnyttjande avseende placeringar av barn och unga.pdf Pdf, 263 kB. 263 kB 2022-07-01 14.48
4b. Revisorernas utlåtande - Granskning av ekonomistyrning och resursnyttjande avseende placeringar av barn och unga.pdf Pdf, 224 kB. 224 kB 2022-07-01 14.48
4c. Beslut kommunstyrelsen §149 Svar på revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning och resursnyttjande avseende placeringar av barn och unga.pdf Pdf, 129 kB. 129 kB 2022-07-01 14.48
4d. Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomistyrning och resursnyttjande avseende placeringar av barn och unga.pdf Pdf, 200 kB. 200 kB 2022-07-01 14.48
5a. Revisionsrapport - Grundläggande granskning AB Tierpsbyggen.pdf Pdf, 158 kB. 158 kB 2022-11-14 11.00
5b. Svar på KPMG´s grundläggande granskning AB Tierpsbyggen.pdf Pdf, 682 kB. 682 kB 2022-11-14 11.00
6a. Revisionsrapport - Granskning av kommunens förebyggande arbete av etik, korruption och oegentligheter.pdf Pdf, 273 kB. 273 kB 2023-01-10 15.29
6b. Revisorernas utlåtande - Granskning av kommunens förebyggande arbete av etik, korruption och oegentligheter.pdf Pdf, 221 kB. 221 kB 2023-01-10 15.29
6c. Beslut kommunstyrelsen §258 Svar på revisionsrapport – Granskning av kommunens förebyggande arbete av etik, korruption och oegentligheter.pdf Pdf, 126 kB. 126 kB 2023-01-10 15.29
6d. Svar revisionsrapport Granskning av kommunens förebyggande arbete av etik, korruption och oegentligheter.pdf Pdf, 135 kB. 135 kB 2023-01-10 15.29
7a. Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen.pdf Pdf, 215 kB. 215 kB 2023-03-28 09.43
7b. Revisorernas utlåtande - Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen.pdf Pdf, 83 kB. 83 kB 2023-03-28 09.43
7c. Beslut lönenämnden §5 Svar på revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen.pdf Pdf, 126 kB. 126 kB 2023-03-28 09.43
7d. Svar på revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen.pdf Pdf, 139 kB. 139 kB 2023-03-28 09.43
8a. Översiktlig granskning Tierp - delår 2022 slut ver 2022-10-20.pdf Pdf, 614 kB. 614 kB 2024-03-26 10.37
8b. Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2022.pdf Pdf, 161 kB. 161 kB 2024-03-26 10.37
8c. Beslut kommunstyrelsen §257 Svar på revisionens granskningsrapport gällande delårsrapport 2022.pdf Pdf, 145 kB. 145 kB 2024-03-26 10.37
8d. Svar på granskning delårsrapport 2022.pdf Pdf, 141 kB. 141 kB 2024-03-26 10.37

2021

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1a. Revisionsrapport - Granskning av hantering av bisysslor.pdf Pdf, 168 kB. 168 kB 2022-02-08 11.30
1b. Revisorernas utlåtande - Granskning av intern kontroll i hantering av bisysslor.pdf Pdf, 841 kB. 841 kB 2022-02-08 11.30
1c. Beslut KS 2021-03-23__Svar på revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i hantering av bisysslor.pdf Pdf, 132 kB. 132 kB 2022-02-08 11.30
1d. Svar på revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i hantering av bisysslor.pdf Pdf, 149 kB. 149 kB 2022-02-08 11.30
2a. Revisionsrapport - Uppföljande granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning.pdf Pdf, 326 kB. 326 kB 2022-02-08 11.30
2b. Revisorernas utlåtande - Uppföljande granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2022-02-08 11.30
2c. Beslut KS 2021-03-23__Svar på revisionsrapport - Uppföljande granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning.pdf Pdf, 136 kB. 136 kB 2022-02-08 11.30
2d. Svar på Revisionsrapport - Uppföljande granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning.pdf Pdf, 181 kB. 181 kB 2022-02-08 11.30
3a. Revisionsrapport - Granskning av löpande intern kontroll.pdf Pdf, 431 kB. 431 kB 2022-02-08 11.30
3b. Revisorernas utlåtande - Granskning av löpande intern kontroll.pdf Pdf, 685 kB. 685 kB 2022-02-08 11.30
3c. Beslut KS 2021-04-27__Revisionsrapport - Granskning av löpande intern kontroll.pdf Pdf, 159 kB. 159 kB 2022-02-08 11.30
4a. Revisionsrapport - Granskning av skolans styrning.pdf Pdf, 249 kB. 249 kB 2022-02-08 11.30
4b. Revisorernas utlåtande - Granskning av grundskolans styrning.pdf Pdf, 654 kB. 654 kB 2022-02-08 11.30
4c. Beslut KS 2021-10-19__Svar på revisionsrapport - Granskning av grundskolans styrning.pdf Pdf, 156 kB. 156 kB 2022-02-08 11.30
4d. Svar på revisionsrapport - Granskning av grundskolans styrning.pdf Pdf, 212 kB. 212 kB 2022-02-08 11.30
4e. Tilläggsyrkande KS § 208 - 2021- 10-19 -Socialdemokraternas tilläggsyrkande till revisionen.pdf Pdf, 113 kB. 113 kB 2022-02-08 11.30
5a. Revisonsrapport Översiktlig granskning delår 2021 Tierp 2021-10-18.pdf Pdf, 528 kB. 528 kB 2022-02-08 11.30
5b. Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2021.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2022-02-08 11.30
5c. Beslut KS 2021-11-30__Svar på revisionens granskningsrapport gällande Delårsrapport 2021.pdf Pdf, 136 kB. 136 kB 2022-02-08 11.30
5d. Svar på revisionens granskning av delårsrapport per 2021-08-31.pdf Pdf, 269 kB. 269 kB 2022-02-08 11.30

2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1a. Revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskning av kommunens arbete med personal och kompetensförsörjning.pdf Pdf, 227 kB. 227 kB 2020-02-18 12.39
1b. Revisorernas utlåtande - Uppföljning av tidigare granskning av kommunens arbete med personal och kompetensförsörjning.pdf Pdf, 148 kB. 148 kB 2020-02-18 12.39
1c. Beslut kommunstyrelsen § 11.2020 - Uppföljning av tidigare granskning av kommunens arbete med personal och kompetensförsörjning.pdf Pdf, 105 kB. 105 kB 2020-02-18 12.39
2a. Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning.pdf Pdf, 431 kB. 431 kB 2020-06-02 10.36
2b. Revisorernas utlåtande - Granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning.pdf Pdf, 572 kB. 572 kB 2020-06-02 10.36
2c. Beslut kommunstyrelsen § 77.2020 - Granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning.pdf Pdf, 128 kB. 128 kB 2020-06-02 10.36
2d. Yttrande - Granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning.pdf Pdf, 152 kB. 152 kB 2020-06-02 10.36
3a. Revisionsrapport - Granskning av biståndsbedömningen inom äldreomsorgen.pdf Pdf, 8 MB. 8 MB 2022-02-17 13.27
3b. Revisorernas utlåtande av biståndsbedömningen inom äldreomsorgen.pdf Pdf, 656 kB. 656 kB 2022-02-17 13.27
3c. Beslut KS 2020-09-08 Svar på revisonsrapport -Revisionsrapport - Granskning av biståndsbedömningen inom äldreomsorgen.pdf Pdf, 132 kB. 132 kB 2022-02-17 13.27
3d.. Svar revisionsrapport - Granskning av biståndsbedömningen inom äldreomsorgen.pdf Pdf, 141 kB. 141 kB 2022-02-17 13.27
Revisionsberättelse och revisorernas redogörelse för år 2020.pdf Pdf, 713 kB. 713 kB 2022-02-17 13.27
Revisionsrapport- Granskning av årsredovisning 2020.pdf Pdf, 225 kB. 225 kB 2022-02-17 13.27

2019

2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1a. Revisionsrapport - Granskning av lokalförsörjningsprocessen avseende verksamhetslokaler.pdf Pdf, 304 kB. 304 kB 2019-11-15 14.29
1b. Revisorernas utlåtande - Granskning av lokalförsörjningsprocessen avseende verksamhetslokaler.pdf Pdf, 625 kB. 625 kB 2019-11-15 14.29
1c. Beslut kommunstyrelsen § 68.2018 - Granskning av lokalförsörjningsprocessen avseende verksamhetslokaler.pdf Pdf, 109 kB. 109 kB 2019-11-15 14.29
2a. Revisionsrapport - Granskning av lönehanteringen i den gemensamma lönenämnden en gemensam granskning med Tierp Älvkarleby.pdf Pdf, 8 MB. 8 MB 2019-11-15 14.36
2b. Revisorernas utlåtande - Granskning av lönehanteringen i den gemensamma lönenämnden en gemensam granskning med Tierp Älvkarleby och Knivsta.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2019-11-15 14.36
2c. Beslut kommunstyrelsen §11.2018 - Granskning av lönehanteringen i den gemensamma lönenämnden en gemensam gran.pdf Pdf, 106 kB. 106 kB 2019-11-15 14.36
2d. Yttrande - Granskning av lönehanteringen i den gemensamma lönenämnden en gemensam granskning med Tierp Älvkarleby och Knivsta.pdf Pdf, 90 kB. 90 kB 2019-11-15 14.36
3a. Revisionsrapport - Granskning av exploateringsprocessen - styrning och kontroll samt redovisning.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2019-11-15 14.58
3b. Revisorernas utlåtande - Granskning av exploateringsprocessen - styrning och kontroll samt redovisning.pdf Pdf, 698 kB. 698 kB 2019-11-15 14.58
3c. Beslut kommunstyrelsen § 95.2019 - Granskning av expolateringsprocessen - styrning och kontroll samt redovisning.pdf Pdf, 114 kB. 114 kB 2019-11-15 14.58
3d. Yttrande - Granskning av exploateringsprocessen - styrning och kontroll samt redovisning.pdf Pdf, 116 kB. 116 kB 2019-11-15 14.58
4a. Revisionsrapport - Granskning av kommunens tillämpning av offentlighetsprincipen.pdf Pdf, 8 MB. 8 MB 2019-11-15 15.07
4b. Revisorernas utlåtande - Granskning av kommunens tillämpning av offentlighetsprincipen.pdf Pdf, 812 kB. 812 kB 2019-11-15 15.07
4c. Beslut kommunstyrelsen § 10.2018 - Granskning av kommunens tillämpning av offentlighetsprincipen.pdf Pdf, 110 kB. 110 kB 2019-11-15 15.07
4d. Yttrande - Granskning av kommunens tillämpning av offentlighetsprincipen.pdf Pdf, 92 kB. 92 kB 2019-11-15 15.07
Revisionsberättelse för år 2018.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2019-11-15 15.12
Granskning av årsredovisning 2018.pdf Pdf, 357 kB. 357 kB 2019-11-15 15.12

2017

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1a. Revisionsrapport - Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin.pdf Pdf, 43 MB. 43 MB 2018-03-27 11.36
1b. Revisorernas utlåtande - Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin.pdf Pdf, 375 kB. 375 kB 2018-03-27 11.36
1c. Beslut kommunstyrelsen § 80.2017 - Granskning av barn och ungdomspsykiatrin.pdf Pdf, 293 kB. 293 kB 2018-03-27 11.36
2a. Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet och system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2018-03-27 11.36
3a. Revisionsrapport - Granskning äldreomsorgens framtidsplanering.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2019-11-22 09.45
3b. Revisrorernas utlåtande - Granskning äldreomsorgens framtidsplanering.pdf Pdf, 462 kB. 462 kB 2019-11-22 09.45
3c. Beslut kommunstyrelsen § 81.2017 - Granskning av äldreomsorgens framtidsplaneringar.pdf Pdf, 249 kB. 249 kB 2019-11-22 09.45
3d. Yttrande - Granskning äldreomsorgens framtidsplanering.pdf Pdf, 619 kB. 619 kB 2019-11-22 09.45
4a. Revisionsrapport - Granskning av den gemensamma IT-nämnden för Tierp och Älvkarleby kommuner.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2019-11-22 09.50
4b. Revisorernas utlåtande - Granskning av den gemensamma IT-nämnden för Tierp och Älvkarleby kommuner.pdf Pdf, 765 kB. 765 kB 2019-11-22 09.50
4c. Beslut kommunstyrelsen § 7.2019 - Granskning av den gemensamma IT-nämnden för Tierp och Älvkarleby kommuner.pdf Pdf, 339 kB. 339 kB 2019-11-22 09.50
4d. Yttrande - Granskning av den gemensamma IT-nämnden för Tierp och Älvkarleby kommuner.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2019-11-22 09.50
5a. Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll avseende hantering och redovisning av pensioner.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2019-11-22 10.31
5b. Revisorernas utlåtande - Granskning av intern kontroll avseende hantering och redovisning av pensioner.pdf Pdf, 636 kB. 636 kB 2019-11-22 10.31
5c. Beslut kommunstyrelsen § 61.2018 - Granskning av intern kontroll avseende hantering och redovisning av pensioner.pdf Pdf, 107 kB. 107 kB 2019-11-22 10.31
6a. Revisionsrapport - Granskning av kommunens arbete med personal- och kompetensförsörjning.pdf Pdf, 10 MB. 10 MB 2019-11-22 10.34
6b. Revisorernas utlåtande - Granskning av kommunens arbete med personal- och kompetensförsörjning.pdf Pdf, 616 kB. 616 kB 2019-11-22 10.34
6c. Beslut kommunstyrelsen § 7.2018 - Granskning av kommunens arbete med personal- och kompetensförsörjning.pdf Pdf, 112 kB. 112 kB 2019-11-22 10.34
7a. Revisionsrapport - Granskning av hantering av kommunala nedlaga deponier.pdf Pdf, 10 MB. 10 MB 2019-11-22 10.37
7b. Revisorernas utlåtande - Granskning av hantering av kommunala nedlaga deponier.pdf Pdf, 653 kB. 653 kB 2019-11-22 10.37
7c. Beslut kommunstyrelsen § 6.2018 - Granskning av hantering av kommunala nedlagda deponier.pdf Pdf, 99 kB. 99 kB 2019-11-22 10.37
8a. Revisionsrapport - Granskning av kommunens förebyggande arbete mot hot och våld.pdf Pdf, 8 MB. 8 MB 2019-11-22 10.51
8b. Revisorernas utlåtande - Granskning av kommunens förebyggande arbete mot hot och våld.pdf Pdf, 385 kB. 385 kB 2019-11-22 10.51
8c. Beslut kommunstyrelsen § 39.2018 - Granskning av kommunens förebyggande arbete mot hot och våld.pdf Pdf, 112 kB. 112 kB 2019-11-22 10.51
Revisionsberättelse för år 2017.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2019-11-15 15.11
Granskning av årsredovisning 2017.pdf Pdf, 274 kB. 274 kB 2019-11-15 15.11

2016

2015

2014

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1a. Revisionsrapport - Granskning av IT-säkerhet i Tierps och Älvkarlebys kommuner.pdf Pdf, 201 kB. 201 kB 2018-03-27 11.19
1b. Revisorernas utlåtande - Granskning av IT-säkerhet i Tierps och Älvkarlebys kommuner.pdf Pdf, 219 kB. 219 kB 2018-03-27 11.19
2a. Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll.pdf Pdf, 782 kB. 782 kB 2018-03-27 11.19
2b. Revisorernas utlåtande - Granskning av intern kontroll.pdf Pdf, 861 kB. 861 kB 2018-03-27 11.20
2c. Beslut Kommunstyrelsen § 40.2015 - Granskning av intern kontroll.pdf Pdf, 425 kB. 425 kB 2018-03-27 11.20
3a. Revisionsrapport - Granskning av kommunens hantering av fastigheter.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2018-03-27 11.20
3b. Revisorernas utlåtande - Granskning av kommunens hantering av fastigheter.pdf Pdf, 906 kB. 906 kB 2018-03-27 11.20
3c. Beslut Kommunstyrelsen § 74.2014 - Granskning av kommunens hantering av fastigheter.pdf Pdf, 767 kB. 767 kB 2018-03-27 11.20
4a. Revisionsrapport - Granskning av uppföljning av långsiktig ekonomisk planering.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2018-03-27 11.20
4b. Revisorernas utlåtande - Granskning av uppföljning av långsiktig ekonomisk planering.pdf Pdf, 881 kB. 881 kB 2018-03-27 11.20
4c. Beslut Kommunstyrelsen § 41.2015 - Granskning av uppföljning av långsiktig ekonomisk planering.pdf Pdf, 609 kB. 609 kB 2018-03-27 11.20
5a. Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2014.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2018-03-27 11.20
5b. Revisorernas utlåtande - Granskning av delårsrapport 2014.pdf Pdf, 317 kB. 317 kB 2018-03-27 11.20
Revisionsberättelse för år 2014.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2018-03-27 11.20
Granskning av årsredovisning 2014.pdf Pdf, 388 kB. 388 kB 2018-03-27 11.20

Här kan du anmäla en fråga till kommunens revisorer

Om du har förslag på en fråga som kommunens revisorer kan granska är du välkommen att kontakta någon av revisorerna eller kommunrevisionens biträde.
Du kan också skicka brev till:

Kommunrevisionen
Tierps kommun
815 80 Tierp

Sakkunnigt biträde till revisorerna

Genom upphandling har det bestämts vilka som ska vara revisorernas (och lekmannarevisorernas) sakkunniga biträde. För innevarande upphandlingsperiod har KPMG anlitats.

Kontaktperson hos KPMG är: Micaela Hedin, micaela.hedin@kpmg.se