• - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

  • - Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

  • - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

  • - Höga flöden i vattendrag

  • - Tierps kommuns ekonomiska resultat 2023

  • - Underhållsarbete på dammluckor i Karlholm

  • - Ansök om bygglov inför sommarprojekten

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Omsorg och stöd

Bred samverkan mot våld i nära relationer

Maria Stenlund, Tierps kommuns samordnare i projekt mot kvinnovåld och våld i nära relationer.

Maria Stenlund, Tierps kommuns samordnare i projekt mot kvinnovåld och våld i nära relationer.

Tierps kommun har som första kommun i länet tagit initiativ till ett möte för att nå bredare samverkan mot kvinnovåld och våld i nära relationer.

Initiativet till samverkan inspirerades av diskussioner vid en jämställdhetsdag genom samordningsförbundet i våras och av meeto-rörelsen.

- Vi frågade oss hur närmar vi oss de här kvinnorna. Hur kan vi uppträda gemensamt? Och hur gör vi om vi får svaret, Ja, jag är utsatt för våld. Det säger Maria Stenlund, projektsamordnare för Tierps kommun.

Till det inledande arbetet hör att identifiera vilka handlingsplaner och vilken beredskap de olika medverkande myndigheterna har.

- Vi behöver lära oss mer och behöver vägledning för att kunna närma oss frågeställningarna på ett bra och samordnat sätt, fortsätter Maria Stenlund.

- Det gäller att få en samsyn om hur vi ställer frågorna och om vad vi gör med svaren.

Verktyg för vardagsarbete

Den långsiktiga ambitionen är att utveckla arbetssätt och verktyg användbara i vardagen och som inte känns konstigt och obekvämt. Det görs med insikten om att området våld i nära relationer är förknippat med mycket skam, kan drabba barn, kan innebära mångårigt lidande med sjukskrivningar och rehabiliteringsbehov och som därmed innebär stora belastningar för social- och sjukförsäkringssystemen.

- Våld i nära relationer omfattar oerhört mycket skam. Skammen ska läggas där den hör hemma, hos förövarna, säger Maria Stenlund. Hon understryker också att det inte bara gäller våld mot kvinnor, utan allt våld i nära relationer.

Liknande rutiner

Vid ett inledande möte i Tierp den 6 november medverkar Åsa Witkowski, verksamhetschef för NCK:s patientverksamhet, stödtelefonen Kvinnofridslinjen och kvinnofridsmottagningen.

Medverkar gör även representanter för kommunens socialtjänst, regionen, Wemind (utföraren av vuxenpsykiatri), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Avsikten är att genom utvecklat samarbete och likartade rutiner bli bättre på att upptäcka och motverka våld i nära relationer och att hjälpa utsatta personer vidare.

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid. NCK arbetar med särskilt regeringsuppdrag för att höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Regeringsuppdrag finns även riktat till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, att hitta arbetssätt som bidrar till att förebygga våld i nära relationer.

Samordningsförbundet Uppsala län samlar länets kommuner, regionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har som syfte att förbättra, samordna och effektivisera insatser för arbetsinriktad rehabilitering.