• - KF i korthet den 11 juni 2024

  • - Tierps kommun bjuds in till FN i New York

  • - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Kommunfullmäktiges ordförandeklubba

KF i korthet den 12 december 2023

Skolgården i Örbyhus, policy för säkerhet och plan för klimat- och energi var några av ämnena som behandlades under kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2023.

Beslut i protokollet. Komplett redovisning av sammanträdets beslutsärenden finns i protokollet, nedan endast några noteringar.

Detta kommunfullmäktigemöte genomfördes i Humlesalen i Kulturhuset Möbelns stora sal i Tierp.

Frågor från allmänheten. Under sammanträdet ställdes en fråga från allmänheten om den nya belysningsplan som beslutades av kommunfullmäktige tidigare i år. Därefter ställde ett antal elever från Örbyhus skola frågor om möjligheter till aktivitet på rasten och miljön på skolgården.

Revisionen berättade att den arbetar med en riskanalys som ska peka ut viktiga områden att granska under nästkommande år.

Riktlinje för placering i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg antogs liksom en annan riktlinje om hot och våld mot anställda och förtroendevalda. Även policys om lönebildning, förtjänsttecken och gåvor samt säkerhet klubbades – och ett antal planer för bland annat klimat- och energi och bibliotek.

Kommunfullmäktige tog även beslut om att avgränsa det uppdrag som tidigare getts kring förstudie om skolornas framtid i Tierps köping till att, bland annat, fortsätta utreda nya lokaler för Centralskolan.

Nästa sammanträde. Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum den 27 februari 2024 klockan 18:00 i Humlesalen i kulturhuset Möbeln i Tierp. Det sammanträdet kan i vanlig ordning följas via webb-tv.