• - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

  • - Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

  • - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

  • - Höga flöden i vattendrag

  • - Tierps kommuns ekonomiska resultat 2023

  • - Underhållsarbete på dammluckor i Karlholm

  • - Ansök om bygglov inför sommarprojekten

  • - Trygghetsvandring i Örbyhus

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Kommunfullmäktiges ordförandeklubba

KF i korthet den 19 september 2023

Tierps kommuns vision, avgifter för bad och införandet av en digital väg för att lämna förslag till kommunen var några av ämnena som behandlades under fullmäktiges sammanträde den 19 september 2023.

Beslut i protokollet. Komplett redovisning av sammanträdets beslutsärenden finns i protokollet, nedan endast några noteringar.

Detta kommunfullmäktigemöte genomfördes i Humlesalen i Kulturhuset Möbelns stora sal i Tierp.

Frågor från allmänheten. Sammanträdet började med en fråga från allmänheten om visionen och skolan.

Sedan informerade Region Uppsala om framtidens äldrevård och fick bland annat frågor om framtida satsningar på vården i Tierp.

Revisionen berättade om två granskningsrapporter. Den ena handlade om näringslivsverksamheten och den andra om myndighetsutövning med bygglov, miljö- och hälsoskydd.

Riktlinje för dispenser gällande grundavgifter för renhållning antogs och ekonomiska åtgärder med anledning av den tuffa ekonomin beslutades – bland dessa fanns förslaget att sänka resultatkravet för 2023 och godkänna underskott i vissa verksamheter.

Reviderade taxor för kommunens bad, bibliotek, lärcentrum och kulturskolan antogs. Ett förslag till nytt kultur- och fritidsprogram för Tierps kommun återremitterades och sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2024 klubbades.

Införande av e-förslag i Tierps kommun beslutades och ett antal val genomfördes.

En motion från Viktoria Söderling (S) om räknade minuter i hemtjänsten behandlades.

Därefter bordlades resterande ärenden på dagordningen och kommer istället att tas upp på nästa kommunfullmäktigemöte.

Nästa sammanträde. Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum den 7 november 2023 klockan 14:00 i Humlesalen i kulturhuset Möbeln i Tierp. Det sammanträdet kan i vanlig ordning följas via webb-tv.