• - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

  • - Höga flöden i vattendrag

  • - Tierps kommuns ekonomiska resultat 2023

  • - Underhållsarbete på dammluckor i Karlholm

  • - Ansök om bygglov inför sommarprojekten

  • - Trygghetsvandring i Örbyhus

  • - KF i korthet den 27 februari 2024

  • - Näringsliv och medborgare möts på Yrkes- och utbildningsmässan

  • - Nya lokaler för Vallskoga förskola

  • - Låna gitarr på biblioteket

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Kommunfullmäktiges ordförandeklubba

KF i korthet den 27 februari 2024

Äldreboende, barnkonventionen och parkeringsavgift vid Trollsjön var några av frågorna som togs upp under kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari.

Beslut i protokollet. Komplett redovisning av sammanträdets beslutsärenden finns i protokollet, nedan endast några noteringar.

Detta kommunfullmäktigemöte genomfördes i Humlesalen i Kulturhuset Möbelns stora sal i Tierp.

Frågor från allmänheten. Sammanträdet började med frågor från allmänheten om äldreboende, ungdomsverksamhet och kollektivtrafik.

Revisionen berättade om sitt arbete med granskning av hemtjänst, implementering av barnkonventionen och kommunstyrelsens arbete.

Taxor för bland annat parkeringsavgift vid Trollsjön och för service och tjänster i anslutning till insatser inom vård och omsorg antogs.

Ändring av tidsplan för inlämning av fördjupad förstudie gällande framtida skolsituation i Tierps köping klubbades.

Interpellationer om bland annat droghandel, naturskola och förskola i Karlholm behandlades av mötet.

Nästa sammanträde. Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum den 23 april 2024 klockan 18:00 i Humlesalen i kulturhuset Möbeln i Tierp. Det sammanträdet kan i vanlig ordning följas via webb-tv.