• - Övningar under beredskapsvecka

  • - Kommunen fortsätter klättra i Svenskt Näringslivs ranking

  • - Våga fråga - en suicidpreventiv utbildning som kan rädda liv

  • - Tillfälliga busshållsplatser påverkar trafiken

  • - Avrådan från bad

  • - Höga flöden i Dalälven

  • - Information om fågelinfluensa

  • - Nytt dammsystem i Örbyhus

  • - Första etappen av nya resecentrum avklarat

  • - Tidig kontakt med äldre ska förebygga fysisk och psykisk ohälsa

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Kommunfullmäktiges ordförandeklubba

KF i korthet den 7 juni 2023

Skolor i Tierps köping, policy mot mutor och husdjur på äldreboenden var några av frågorna som diskuterades under kommunfullmäktiges sammanträde den 7 juni 2023.

Beslut i protokollet. Komplett redovisning av sammanträdets beslutsärenden finns i protokollet, nedan endast några noteringar.

Detta kommunfullmäktigemöte genomfördes i Humlesalen i Kulturhuset Möbelns i Tierp.

Revisionen berättade att den tittat närmare på kommunens arbete med näringslivsfrågor och kommer att återkomma med en rapport kring granskningen.

Allmänpolitisk debatt om skolan hölls under kommunfullmäktigemötet. Den handlade om kommunens skolverksamhet och om arbetet som pågått i den beredning som tillsatts om bland annat ändamålsenliga lokaler för skolan i Tierp.

Inriktningsbeslut om framtida skolsituation i Tierps köping och kostproduktion togs.

Nytt samverkansavtal för den gemensamma räddningstjänsten beslutades liksom nya taxor för rengöring, sotning och brandskyddskontroll. Policy och riktlinjer mot mutor och andra otillbörliga förmåner beslutades.

En utökning av borgensram till de kommunägda bolagen Temab och Temab fjärrvärme klubbades

Motioner om att ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna och att redovisa kommunens koldioxidbudget behandlades.

Frågor om bland annat ungas hälsa och katt på äldreboende besvarades.

Nästa sammanträde. Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum den 19 september 2023 klockan 18:00 i Humlesalen i Kulturhuset Möbeln i Tierp. Det sammanträdet kan i vanlig ordning följas via webb-tv.