• - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

  • - Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

  • - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Kommunfullmäktiges ordförandeklubba

KF i korthet den 7 november 2023

Skola, skattesats och budget för 2024 var några av frågorna som behandlades under kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november.

Beslut i protokollet. Komplett redovisning av sammanträdets beslutsärenden finns i protokollet, nedan endast några noteringar.

Detta kommunfullmäktigemöte genomfördes i Humlesalen i Kulturhuset Möbelns stora sal i Tierp.

Frågor från allmänheten. Sammanträdet började med frågor från allmänheten om skola, naturskola och skadegörelse.

Revisionen berättade om sitt arbete med delårsrapporten för 2023.

En allmänpolitisk debatt om kommunens budget för 2024 genomfördes. Den inleddes av gruppledarna för samtliga partier i kommunfullmäktige och fortsatte sedan med att fler ledamöter ställde sig i talarstolen och framförde åsikter om hur kommunen bör styras kommande år.

Budget för 2024 antogs sedan längre fram under mötet där alliansstyrets (C, M, KD, L) förslag antogs. Även Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Tierpslistan och Miljöpartiet lade fram budgetar som inte antogs av kommunfullmäktige.

Den kommunala skattesatsen i Tierp för 2024 fastställdes oförändrad till 21,29 procent.

Ny plan för gatubelysning antogs, liksom styrdokument för kriskommunikation, ekonomisk styrning samt lika rättigheter och möjligheter.

Taxor för bland annat nyttjande av kommunens mark, renhållning, slamavgift och vatten och avlopp antogs.

En utökning av antalet ledamöter i rådet för funktionshinderfrågor, kommunalt föreningsråd och kommunalt näringslivsråd klubbades.

Nästa sammanträde. Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum den 12 december 2023 klockan 14.00 i Humlesalen i kulturhuset Möbeln i Tierp. Det sammanträdet kan i vanlig ordning följas via webb-tv.