• - KF i korthet den 11 juni 2024

  • - Tierps kommun bjuds in till FN i New York

  • - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Förskola och utbildning

KS fick information om lokalutredning över förskolor och skolor i Tierps kommun

En lokalutredning över Tierps kommuns förskolor, grundskolor och fritidshem presenterades för kommunstyrelsen vid senaste sammanträdet. I rapporten förespråkar konsulten nedläggningar av några småskolor, samt nybyggnationer av förskolor och grundskola i Tierps köping. 

Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal, (C), är dock tydlig med sitt budskap efter informationen.

-Centralisering av skolor och förskolor till ett fåtal orter är inte aktuellt för oss i kvintetten, säger Sara Sjödal (C).

Det var kommundirektören som fick i uppdrag av den tidigare kommunstyrelsen våren 2018 att se över hur skollokalerna nyttjades. Sweco som genomfört utredningen har tittat på hur lokalanvändandet säkerställer en god kvalitet utifrån ett pedagogiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv, samt mot bakgrund av gällande lagkrav. Utredningen bygger dels på dokumentstudier, platsbesök, workshops tillsammans med skolpersonal, dels på beräkningar av framtida barn- och elevkullar. Arbetet har skett i nära dialog med Tierps kommun. Swecos förslag har haft sin utgångspunkt i att utveckla den pedagogiska kvaliteten och att skapa en hållbar lösning för Tierps kommuns förskolor, skolor, samt fritidshem. Rapporten påvisar också att studieresultaten för Tierps grundskoleelever ligger lågt och att kostnaderna för kommunens grundskolor ligger betydligt högre i jämförelse med riket.

Sara Sjödal (C) ser inte rapporten som ett färdigt underlag då det saknas viktiga perspektiv. Framför allt så har utredaren inte haft i uppdrag att se över kommunens samtliga lokaler för att se vilka möjligheter det finns att använda dessa till pedagogiska lokaler.

-Vi håller just nu på att utreda om Vegahallen kan användas som förskola istället för att bygga nytt. Rapporten lyfter utmaningar vi har som att det finns en obalans i lokalförsörjningen och det är något vi behöver arbeta vidare med politiskt. Vi behöver finna en väg för att möta dessa utmaningar utan att centralisera verksamheter som idag finns på landsbygden, säger Sara Sjödal.