• - Näringsliv och medborgare möts på Yrkes- och utbildningsmässan

  • - Nya lokaler för Vallskoga förskola

  • - Låna gitarr på biblioteket

  • - KF i korthet den 12 december 2023

  • - Lyckad jakt vid vildsvinshelgen

  • - Näringslivet i Tierps kommun bäst i länet

  • - Snart öppnar Tierps resecentrum

  • - Nya hållbarhetslöften undertecknade

  • - Ny entreprenör för sotning

  • - KF i korthet den 7 november 2023

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Lancashiresmedjan i Karlholmsbruk. Foto: Torsten Lundin

Lancashiresmedjan saneras

Arbetet kommer att genomföras under perioden 27 mars – 30 maj. Under saneringen får inga obehöriga gå in i smedjan.

Tierps kommun inleder ett arbete med att sanera Lancashiresmedjan i Karlholm från asbest. Saneringen utförs för att kunna säkerställa att man säkert ska kunna besöka smedjan en lång tid framöver.

Karlholms bruk övergick 1880 från det traditionella vallonsmidet till det nya lancashiresmidet. Lancashiresmedjan i Karlholm är mycket välbevarad både exteriört och interiört med en i det närmaste helt bevarad komplett maskinell utrustning och är därför utmärkt som ett byggnadsminne. Asbest infördes i smedjan någon gång under början av 1900-talet för att brandisolera rör som ledde ånga från ångmaskinen.

Länsstyrelsen i Uppsala län har beviljat medel till Tierps kommun för åtgärderna.