• - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

  • - Höga flöden i Tämnarån

  • - Tierps kommuns ekonomiska resultat 2023

  • - Underhållsarbete på dammluckor i Karlholm

  • - Ansök om bygglov inför sommarprojekten

  • - Trygghetsvandring i Örbyhus

  • - KF i korthet den 27 februari 2024

  • - Näringsliv och medborgare möts på Yrkes- och utbildningsmässan

  • - Nya lokaler för Vallskoga förskola

  • - Låna gitarr på biblioteket

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Sara Sjödal noterade och Alexander Karlsson ledde samtalet i en av grupperna. ÖP-beredningens ordförande Alfred Mujambere lyssnade på idéerna från Bengt-Olov Eriksson och andra ortsbor. Foto: Anders Badner

Månkarbo – en idyll som Midsomer men utan brott

Att bevara lantligt gemyt, trivsel och god omsorg var uttryck som återkom vid dialogkvällen i Månkarbo den 6 november om ny översiktsplan.

Liksom tidigare dialogträffar runtom i kommunen var utgångspunkt för diskussion och gruppövningar att tillsammans staka ut vägen för hur Tierps kommuns fysiska miljö ska användas, utvecklas och bevaras under de kommande 30 åren.

Även i Månkarbo var idéflödet livligt. Några korta glimtar från de inledande samtalen, med utgångspunkt i frågeställningen Vad vill vi att vår kommun ska vara om 30 år: Flyttkedjor behöver komma igång.

Till det behövs bostäder, gärna färgglada hus med runda fönster som får människor att tänka ”hit vill jag komma och bo”.

Röj promenadstråk längs Tämnarån och skapa cykelvägar åt olika håll. Skapa förutsättningar för att kunna odla egen mat, oavsett boendeform. Det är något som bör ingå i samhällsplaneringen.

Ortens prägel och småskalighet och lugn ska bevaras, men måste hållas vid liv och utvecklas åtminstone så att butiken kan bevaras. Månkarbo ska likna Midsomer – men utan mord, som en grupp formulerade det.

Två dialogkvällar kvar

Efter en höst med dialoger fördelade över hela Tierps kommun återstår två kvällar med medborgardialoger kring ÖP 2050:

Vendel den 12 november i Vendels bygdegård, Husby

Tierp den 19 november i Kulturhuset Möbeln, Tierp

Tiden för dialogerna är klockan 18.30.