Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Översiktsplan 2050

Nu står vi i startgroparna för arbetet med att utforma Tierps kommuns nya översiktsplan. Men vad är egentligen en översiktsplan? Hur går det till när den ska tas fram och kan alla vara med och delta i framtagandet? På de här sidorna kommer information finnas samlat om allt du behöver veta kring ÖP 2050.

Ett stort projekt

Arbetet med ÖP 2050 beräknas pågå fram till år 2021 och enligt arbetsplanen ska det färdiga resultatet kunna vinna laga kraft under hösten samma år.

I projektet kommer allmänheten i kommunen att utgöra en stor roll vid insamlandet av information. Ett antal medborgardialoger kommer bland annat att hållas för möjlighet att lyfta förslag och idéer, men också för att föra fram eventuella risker.

En del i arbetet är en omfattande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som särskilt ska peka på vilka konsekvenser för miljön de olika delarna i ÖP 2050 kommer att få.

ÖP 2050 ska vara i linje med kommunens vision om en grön och harmonisk oas för hela livet.