Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Översiktsplan 2050

Arbetet med att utforma Tierps kommuns nya översiktsplan är i full gång. Men vad är egentligen en översiktsplan? Hur går arbetet till och kan alla vara med och delta? På de här sidorna kommer information finnas om allt du behöver veta om kommunens nya översiktsplan, ÖP 2050.

Samråd - från 27 juni till 28 oktober 2022

Som en del i arbetet med att ta fram en översiktsplan ska kommunen hålla samråd med allmänhet, myndigheter och organisationer. Syftet med samrådet är att samla in kunskapsunderlag, synpunkter och önskemål. Därefter omarbetas förslaget till översiktsplan med hänsyn till inkomna synpunkter.

Öppet hus

Privatpersoner har haft möjlighet att diskutera samrådsförslaget med tjänstepersoner och politiker på flera platser i kommunen.

  • 19 september, Skärplinge (ICA)
  • 21 september, Mehedeby (Järnvägsstationen)
  • 26 september, Månkarbo (ICA)
  • 28 september, Örbyhus (Eriks torg)
  • 3 oktober, Söderfors (Sven Sjöbergs torg)
  • 5 oktober, Tierp (Centralplan)
  • 10 oktober, Månkarbo (ICA)

Från 27 juni till 28 oktober 2022 fanns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till ny översiktsplan.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan sträcker sig långt in i framtiden och ska visa bästa möjliga användning av mark, vatten och andra resurser. ÖP 2050 ska som namnet antyder ange vilken riktning kommunen ska välja de kommande 30 åren. Planen ska omfatta hela kommunen och hur den ska utvecklas med bostäder, arbetstillfällen, samhällsservice och fritidsmöjligheter.

I projektet kommer allmänheten i kommunen att utgöra en stor roll vid insamlandet av information. Ett antal medborgardialoger har under hösten 2019 ägt rum, där allmänheten haft möjlighet att tycka till om och lämna förslag på vår framtida kommun. Läs mer om vägen till en ny översiktsplan.

Genomförda medborgardialoger

Det var totalt 551 medborgare som deltog under de arton dialoger som genomfördes hösten 2019 till våren 2020. Läs mer om resultat och sammanställningar på sidan medborgardialoger i ÖP2050.