Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Översiktsplan 2050

Arbetet med att utforma Tierps kommuns nya översiktsplan är i full gång. Men vad är egentligen en översiktsplan? Hur går arbetet till och kan alla vara med och delta? På de här sidorna kommer information finnas om allt du behöver veta om kommunens nya översiktsplan, ÖP 2050.

Ett stort projekt

En översiktsplan sträcker sig långt in i framtiden och ska visa bästa möjliga användning av mark, vatten och andra resurser. ÖP 2050 ska som namnet antyder ange vilken riktning kommunen ska välja de kommande 30 åren. Planen ska omfatta hela kommunen och hur den ska utvecklas med bostäder, arbetstillfällen, samhällsservice och fritidsmöjligheter.

I projektet kommer allmänheten i kommunen att utgöra en stor roll vid insamlandet av information. Ett antal medborgardialoger kommer bland annat att hållas där allmänheten ges möjlighet att lyfta förslag och tycka.

Läs mer om vägen till en ny översiktsplan.

Medborgardialoger ÖP 2050

När höstens alla medborgardialoger är genomförda, har turnén varit på 11 platser runtom i kommunen. Mer information om dialogerna finns i kartan och längre ner på sidan.

Resultat från genomförda dialoger

Vill du veta mer om vad som har framkommit hittills vid dialogerna? Sammanställningar från alla dialoger finns på sidan om de genomförda medborgardialoger i ÖP2050.

Dialogplatserna är valda för att erbjuda så många som möjligt tillfälle att delta. Det är inte nödvändigt att välja den dialogplats som är geografiskt närmast. Alla är lika välkomna överallt. Den som inte kan delta alls i något fysiskt möte kommer ändå att kunna lämna synpunkter.

 

Skriv tabellbeskrivning här

Ort

Plats

Datum och tid

Tierp

 

Borgenkyrkan

Södra Esplanaden 13

3 september, 18.30

 

Hållnäs

 

Gröna lunds bygdegård

Hjälmunge 202

10 september, 18.30

 

Mehedeby

 

Träffen

Söderforsvägen 5

12 september, 18.30

 

Söderfors

 

Parkhallen

Parkhallsvägen 4

18 september, 18.30

 

Örbyhus

 

Örbyhus skolas matsal

Uppsalavägen 10

25 september, 18.30

 

Karlholm

 

Folkets hus

Folketshusvägen 2

3 oktober, 18.30

 

Skärplinge

 

Hornbergsgården

Gammelgårdsvägen 9

16 oktober, 18.30

 

Tobo

 

Folkets hus

Masugnsvägen 2

21 oktober, 18.30

 

Månkarbo

 

Tallbacksskolans matsal

Gunnarsbovägen 5

6 november, 18.30


Vendel

 

Vendels bygdegård

Husby 109

12 november, 18.30

 

Tierp

 

Kulturhuset Möbeln

Grevegatan 19

19 november, 18.30

 

 

Skriv tabellbeskrivning här

Ort och plats

Datum och tid

Tierp

Borgenkyrkan

Södra Esplanaden 13

3 september, 18.30

Hållnäs

Gröna lunds bygdegård

Hjälmunge 202

10 september, 18.30

Mehedeby

Träffen

Söderforsvägen 5

12 september, 18.30

Söderfors

Parkhallen

Parkhallsvägen 4

18 september, 18.30

Örbyhus

Örbyhus skolas matsal
Uppsalavägen 10

25 september, 18.30

Karlholm

Folkets hus

Folketshusvägen 2

3 oktober, 18.30

Skärplinge

Hornbergsgården

Gammelgårdsvägen 9

16 oktober, 18.30

Tobo

Folkets hus

Masugnsvägen 2

21 oktober, 18.30

Månkarbo

Tallbacksskolans matsal
Gunnarsbovägen 5

6 november, 18.30

Vendel
Vendels bygdegård
Husby 109

12 november, 18.30

Tierp
Kulturhuset Möbeln
Grevegatan 19

19 november, 18.30

Det här är en medborgardialog

Genom att bjuda in till medborgardialog ges tillfälle för så många som möjligt att göra sin röst hörd.

Medborgardialogen leds av förtroendevalda politiker i kommunen och det möjliggör för olika målgrupper att föra fram synpunkter och tycka till i en viss fråga.

Dialogen utgör senare en del av underlaget till det beslut som kommunfullmäktige ska ta ställning till.

Läs mer: riktlinjer och principer för medborgardialog i Tierps kommunPDF (pdf, 983 kB)