Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Detaljplaner eller områdesbestämmelser är de dokument som bestämmer hur mark och vatten får användas. Genom planbestämmelser anges vad som tillåts inom planområdet, till exempel typ av bebyggelse, var gator ska finnas och var det ska vara grönområden.

Det är kommunen som ansvarar för att upprätta detaljplaner och områdesbestämmelser. Detaljplaner och områdesbestämmelser tas fram i vad som kallas planprocessen. Hur planprocessen ska genomföras regleras i plan- och bygglagen (PBL). I planprocessen prövas markens lämplighet. Syftet med lämplighetsprövningen är att marken ska användas till det den är bäst lämpad för. 

Planprocessen är kommunens sätt att säkerställa plan- och bygglagens krav på att med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Medborgarservice.