Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Pågående detaljplaner

Kommunen arbetar kontinuerligt med förslag till nya detaljplaner och förslag till ändring av gällande detaljplaner. Detaljplanen kan vara en del av den fysiska miljöns utveckling, till exempel genom att den föreslår och möjliggör för förändringar.

I plan- och bygglagen anges bland annat hur kommunen ska möjliggöra för demokrati när det kommer till utvecklingen av den fysiska miljön genom den så kallade planprocessen. Kommunens redskap för att anordna en demokratisk planprocess kallas samråd och granskning. Under samrådtiden och under granskningstiden ställer kommunen ut nya planförslag för allmän beskådan. I samband med samråd och granskning finns det alltså möjighet för vem som helst att inkomma med synpunkter på planförslaget.

Synpunkter vid samråd och granskning kan sändas till kommunen per post eller e-post (plan@tierp.se). Var noga med att ange detaljplanens nummer tillsammans med dina synpunkter.

Har ni övriga frågor om detaljplanering eller ett förslag till ny detaljplan, var god kontakta medborgarservice genom telefon 0293-218000 eller e-post medborgarservice@tierp.se. Vid kontakt kommer medborgarservice att lotsa er vidare till rätt handläggare hos planavdelningen.

Tierp, Tolfta och Strömsberg

Plan

Status

DP 1068 - Tegvägen

På granskning t.o.m. 2 augusti

DP 1075 - Tierps vårdcentrum

På samråd t.o.m. 31 augusti

DP 1076 - Tierp 25:3 (ICA-tomten)

Inför samråd

DP 1077 - Siggbo handelsområde etapp 2

På samråd t.o.m. 16 augusti

DP 1078 - Jonlarsplan

Inför samråd

DP 1079 - Centralskolan

Inför samråd

DP 1080 - Centralgatan 17

Inför samråd

Örbyhus, Tobo och Vendel

Plan

Status

DP 363 - Västra Libbarbo

Inför samråd

DP 368 - Stationsvägen

På granskning t.o.m. 16 augusti

ÄDP 357 - Uppsalavägen

Inför granskning

DP 369 - Gyllby 1:58

Laga kraft 9 mars 2024

DP 371 - Skogsbovägen

Laga kraft 21 juni 2024

DP 372 - Munters

Inför samråd

Karlholm och Västland

Plan

Status

DP 541 - Karlholms bruksbebyggelse

Inför granskning

ÄDP 537 - Karlholms strand

Inför granskning

Månkarbo och Kyrkbyn

Plan

Status

DP 247 - Månkarbo

Inför samråd

Upphävande av del av DP 201 - Tierps kyrkby

Inför granskning

Söderfors och Mehedeby

Plan

Status

Inga pågående detaljplaner

.

Skärplinge, Hållnäs och Lövstabruk

Plan

Status

Inga pågående detaljplaner

.