Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 1074 - Verkstadsgatan

Planens syfte: Planen syftar till att pröva lämpligheten för att möjliggöra för en utökning av befintlig industriverksamhet i Tierps köping.

Planens bakgrund och huvuddrag: Fastighetsägaren önskar pröva möjligheten att utöka befintlig industriverksamhet för fastigheten Vallskoga 1:131 och del av fastigheten Vallskoga 1:120 i nordvästra Tierp.

Status: Planarbete pågår inför granskning.