Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

ÄDP Karlholmsbruksbebyggelse

DP 541 - Del av Karlholms bruksbebyggelse

Planens syfte: att se över och utreda del av Karlholms bruksbebyggelse. Arbetarbostäderna anses vara kulturhistoriskt värdefulla och angelägna att bevara ur ett samhällshistoriskt perspektiv. Den nya detaljplanen syftar till att ange skyddsbestämmelser för att förebygga att bebyggelsen förvanskas i framtiden.

Status: Inför granskning