Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Upphävande av del av DP 201 - Tierps kyrkby

Planens syfte: Trafikverket planerar att ta fram en ny vägplan vilken berör delar av Kyrkbyn, vägplanen är under framtagande. Kommunen har i samråd med trafikverket kommit fram till en tänkbar lösning för att möjliggöra vad trafikverket planerar för i området. Gällande detaljplan strider mot trafikverkets planerade utformning av ny vägplan. Kommunen föreslår därför en lämplighetsprövning att upphäva del av detaljplanen för det aktuella området där trafikverket planerar.


Status: Inför granskning.