Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 1075 - Vårdcentrum

Planens syfte: detaljplanen syftar till att möjliggöra för utveckling av Tierps vårdcentrum. Vidare prövas möjligheten att inom fastigheten utveckla bostäder, lokaler och vård- och omsorgsboende.

Planens bakgrund och huvuddrag: Inom region Uppsala pågår en omställning till effektiv och nära vård. Det innebär att vård och hälsofrämjande arbete ska bedrivas på rätt vårdnivå, med rätt kompetens, på rätt plats med kontinutet och i samverkan med dem som behöver ta del av vårdens resurser. Region Uppsala bedriver idag vårdcentrum inom fastigheten Tierp 45:4. Gällande detaljplan begränsar de förändringar som kommer krävas i regionens omställning.

Region Uppsala planerar att utveckla fastigheten med effektiva och moderna vårdbyggnader som främjar och skapar förutsättningar för framtidens arbetssätt och behov.

Status: Planarbete pågår inför samråd.