Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 1078 - Jonplarsplan

Planens syfte: Planuppdraget syftar till att pröva möjligheten för bostads- och centrumändamål.

Planens bakgrund och huvuddrag: Planuppdraget syftar till att lämplighetspröva marken för bostäder (B) och centrumändamål (C). Gällande detaljplan medger endast handel, småindustri och hantverk samt kontor vilket föranleder aktuellt planuppdrag.

Status: Inför samråd.

Dokument