Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

DP 1076 - Tierp 25:3 (ICA)

Planens syfte: Huvudsakligt syfte med planansökan är att lämplighetspröva fastigheten för bostäder och tillåta en högre byggnadshöjd. På så vis skapas en större byggrätt vilket möjliggör en effektivare markanvändning. Planen syftar till att möjliggöra för bostäder och centrumverksamhet i bottenvåning. Gällande detaljplan tillåter idag endast centrumverksamheter i högst tre våningar vilket föranleder aktuell planändring. Planändringarna skulle bidra till bättre förutsättningar för en levande centrumkärna.

Status: Inför samråd.