Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Tomtkö

Är du intresserad av att bygga nytt? Vi har flera tomter till salu runt om i kommunen. Just nu är det kö till tomterna i Tierps tätort, på övriga orter är det löpande försäljning.

Erbjudande om ledig tomt

Fördelning av mark till tomtkön sker i turordning baserat på datumet en komplett anmälan lämnats till kommunen.

När det finns tomt tillgänglig för försäljning får du erbjudande att köpa. Tänk på att meddela eventuell adressändring under kötiden till oss, så du inte missar erbjudande om ledig tomt.

Anmälan till tomtkö

För att få en plats i kön ska du först anmäla intresse och därefter betala en årlig administrationsavgift på 300 kronor. Avgiften gäller för ett kalenderår och faktureras inför varje årsskifte.

Får du andra fakturor från Tierps kommun kommer avgiften för din plats i tomtkön att faktureras med samma betalsätt.

Komplett anmälan

När både anmälan är gjord och köavgiften är betald räknas din anmälan som komplett. Det är även det datumet som din plats i turordningen baseras på.

Anmälan till kommunens tomtkö gör du genom vår e-tjänst som kräver mobilt BankID.

Har du inte mobilt BankID går det bra att kontakta Medborgarservice.

  • Anmälan till tomtkön sker via e-tjänst eller genom kontakt med Medborgarservice. Eventuell adressförändring ska meddelas direkt.
  • I samband med anmälan till tomtkön betalar den sökande en avgift på 300 kronor. Administrationsavgiften faktureras därefter årligen för att sökanden ska stå kvar i kön och betalas kalenderårsvis. Avgiften gäller året ut oavsett när under året den betalas. Om fakturan inte betalas inom en månad blir sökanden struken ur kön. Betalda avgifter återbetalas inte.
  • Som anmälningsdatum till tomtkön räknas den dag då både anmälan och registreringsavgift kommit till kommunen.
  • Fördelning av mark till sökande i tomtkö sker i turordning efter anmälningsdatum. Varje sökande får högst tre erbjudanden om tomt som avser tre olika fördelningstillfällen. Avböjer den sökande tre erbjudanden blir platsen struken ur kön. För att få tillbaka platsen krävs en ny anmälan och att en ny registreringsavgift betalas. Platsen i tomtkön baseras därefter på det nya kompletta anmälningsdatumet.
  • Plats i tomtkön är personlig och kan inte överlåtas. Vid äktenskapsskillnad eller då samboende upphört får sökande överlåta plats i tomtkön till medsökande. Vid sökandes dödsfall kan plats i tomtkön övergå till medsökande.
  • Sökande ska vara minst 18 år.
  • Kommunen kan skriva avtal med en exploatör att en del av småhusen som exploatören avser att bygga ska förmedlas via tomtkön. Småhusen kan vara parhus, kedjehus och radhus som upplåts med äganderätt. Fördelning av småhus till sökande i tomtkö ska ske i turordning efter anmälningsdatum. För sökande, som accepterat erbjudande om småhus, reserveras småhuset i en månad, inom vilken tid köpet ska fullföljas. Ett erbjudande om småhus räknas inte som ett erbjudande av tomt från kommuens tomtkö.
  • Om särskilda förhållanden därtill föranleder kan undantag göras från dessa regler.
  • Uppsägning av köplats ska ske skriftligt.