Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Andra tillstånd vid byggande

Du kan även behöva söka andra tillstånd eller göra andra anmälningar utöver bygglovet. Det kan du behöva göra även om inte bygglov krävs. Det är bra om du ordnar dessa tillstånd innan du söker bygglov. Annars kan du få ett bygglov som du måste betala för, men inte kan utnyttja eftersom du inte fått övriga tillstånd.

Här följer några vanliga exempel. Observera att listan inte är komplett, det kan finnas andra tillstånd du behöver söka.

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är sådan verksamhet som orsakar utsläpp i mark eller vatten, kan medföra föroreningar av mark, luft eller vatten, eller kan medföra olägenhet för omgivningen genom t ex buller, skakningar, ljus, strålning eller liknande. Sådan verksamhet är tillstånds- eller anmälningspliktig beroende på klass. Mer information finns på sidan Miljöfarlig verksamhet eller länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Enskilda avlopp

Avlopp är en miljöfarlig verksamhet. För att anlägga ett nytt enskilt avlopp eller göra ändringar i ett befintligt krävs tillstånd från kommunen. Om inte vattentoalett ska anslutas kan det i vissa fall räcka med anmälan till kommunen. Mer information finns på Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och kommunens sida om avlopp.

Värmepump

Även värmepumpar för bergvärme, ytjordvärme och sjövärme är miljöfarlig verksamhet. Dessa är anmälningspliktiga och ska anmälas till kommunens Medborgarservice senast fyra veckor innan installationen påbörjas. Mer information om värmepumpar och uppvärmning.

Skyddad natur

Strandskydd

Strandskydd gäller inom 300 m från Östersjökusten, Dalälven och Ingsjön och 100 m från övriga vattendrag och sjöar. Där råder byggnadsförbud. Vill du ändå bygga inom strandskyddsområdet måste du ansöka om att få en dispens från förbudet, en strandskyddsdispens. Denna söks hos kommunen. För att en dispens ska kunna beviljas måste det finnas särskilda skäl. För mer information se Strandskydd.

Naturreservat

Inom naturreservat finns det restriktioner på vad man får och inte får göra. För att bygga krävs ofta särskilt tillstånd. Detta söks hos länsstyrelsen: Söka dispens inom naturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Landskapsbildsskydd

Landskapsbildsskydd är en äldre form av skydd för natur- och kulturlandskapet. I dessa områdena krävs det ofta tillstånd från Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för bland annat nybyggnad och andra ändringar av byggnader. I Tierps kommun finns sex platser med landskapsbildsskydd.

  • Klubben, Slåtholmen
  • Björns skärgård
  • Ledskärsängarna
  • Vendelsjön
  • Området kring Tierps kyrka
  • Området kring Vendels kyrka

Andra skydd

Flera andra skydd för naturmiljöer finns, bl a Natura 2000, biotopskydd och biosfärområde. Länsstyrelsen har mer information om olika typer av skydd för naturen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..