• - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

 • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

 • - Samarbete för fler bostäder

 • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

 • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

 • - KF i korthet den 23 april 2024

 • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

 • - Information om Centralskolan

 • - Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

 • - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

En workshop i sommar bäddar för omstart för bredbandsutbyggnaden i Tierps kommun, det återstår att lägga fiber på många sträckor.

Omstart för bredbandsutbyggnad

En workshop i Tierp i början på sommaren ses som ett allvarligt försök till omstart för bredbandsutbyggnaden.

Workshopen i Tierps kommunhus den 20 juni 2019 samlade representanter för kommun, länsstyrelse med flera aktörer som samverkar kring den nationella utbyggnaden av bredband.

Det är långt ifrån första gången som myndigheter och bredbandsaktörer träffas för att stämma av läget och för att hitta lösningar på de olika svårigheter som bredbandsutbyggnaden möter. Denna workshop ska ses som ett allvarligt försök till omstart för att komma vidare med en hållbar strategi. En strategi som ska tillgodose både samhällets, företags och enskilda hushålls intressen.

Komplext i Tierp

Av de kommuner som hittills ingått i Bredbandslyftet, framstår Tierps kommun som den mest komplexa sett till de faktorer som påverkar bredbandsutbyggnad, exempelvis geografisk utbredning och operatörssamverkan. Bredbandsforum har med denna lägesbild presenterat fem fokusområden som bör prioriteras för att komma framåt i Tierp. De fem områdena är:

 • Landsbygdsutmaning (stor landsbygd, låg utbyggnadsgrad, relativt glest mellan hushåll).
 • Finansiering (inte ens gällande nivå på statsbidrag skulle räcka för att kunna bygga ut till relevanta fastigheter).
 • Marknadsunderlag (många pendlare, många fastigheter som är fritidshus, stort intresse men sämre möjligheter exempelvis att jobba hemifrån jämfört med förhållanden i mer storstadsnära områden).
 • Operatörssamverkan (låg utbyggnadstakt på grund av olyckliga låsningar mellan operatörer, samverkan är i behov av en nystart).
 • Markavtal och schaktvillkor (bra utformning finns men följs inte alltid i praktiken).

Fibertrötthet

I tillägg till detta konstateras vad som uttrycks med ordet ”fibertrötthet” och som tar sig olika uttryck. Det handlar om kunder som tröttnat på att vänta på utbyggnad och leverans eller brister i kundinformation och vad kunderna uppfattar som operatörernas brist på respekt för tecknade avtal. Det handlar även om myndigheter som tröttnat på brist på dialog med operatörer.

Ytterligare en aspekt är att cirka 10-15 procent av invånarna tycker att bredbandstillgång är mindre viktigt. De säger sig vara nöjda med dagens tillgång till mobila tjänster för bankärenden och sociala medier. Att då sikta mot målet 98 procent bredbandstäckning med hög kapacitet är inte relevant.

Hittills har ungefär 100 miljoner kronor satsats på bredbandsutbyggnad i Tierp kommun. För att nå stabil bredbandstäckning till 95 procents skulle ytterligare ungefär 360 miljoner behövas. Genomsnittlig kostnad för att ge en kund i Tierps kommun bredband är beräknad till 55 000 kronor, räknat från stomnät fram till kund.

Kommunens arbetsgrupp jobbar nu vidare med de fem fokusområden som pekats ut för Tierp. I september och framåt väntar nya möten inom ramen för bredbandsforum.

Fakta

Tierps kommun har gått med i det så kallade bredbandslyftet som är en viktig del av regeringens strategi för ett uppkopplat Sverige. Bredbandsforum är en samlingspunkt för aktörer som samverkar i bredbandslyftet. Workshopen är ett exempel på sådana möten. Vid samlingen i Tierp i juni deltog representanter för Tierps kommun, Region Uppsala, länsstyrelsen samt Sveriges Kommuner och landsting.