• - KF i korthet den 11 juni 2024

  • - Tierps kommun bjuds in till FN i New York

  • - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

Villa Siggbo, nytt äldreboende under uppbyggnad.

ÖP-dialoger: Järnvägen enskilt viktigast för utveckling av nya bostadsområden

Efter det intensiva dialogarbetet hösten 2019 har ett omfattande arbete lagts ner på att sammanställa och granska alla inkomna förslag. Träffarnas övningar kring hur olika utvecklingsområden bör prioriteras har också sammanställts.

Bostadsutveckling är först ut i en tematisk presentation av medborgardialogerna om ÖP 2050, kommunens nya översiktsplan.

Medborgarnas tankar och idéer kring exploatering av nya bostäder visar bland annat en överlag positiv inställning till nya bostäder. I stor utsträckning förordas den egna orten eller trakten som mest lämplig för nybyggen.

Järnvägen ryggrad

I en samlad bild av dialogövningarna hamnar flest nya bostäder i Tierp, Örbyhus och Mehedeby, i nämnd ordning, således med järnvägen som gemensam nämnare, ryggrad och den enskilt viktigaste faktorn för utveckling. Därmed inte sagt att andra områden saknar potential för tillväxt.

– Unika värden som vacker natur samt närhet till kust, större stad eller järnväg lyfts genomgående fram som planeringsfördelar värda att tillvarata. Det säger Markus Norbäck, planarkitekt och en av många tjänstepersoner som medverkar i ÖP-arbetet. Han fortsätter:

– Oavsett val av exploateringsplats bör befintlig service och infrastruktur väga tungt.

Bygga och bo hållbart

Dialogerna visar vidare att bostadsplanering och –försörjning anses ha stor betydelse för hur en hållbar kommun kan skapas. Blandade boendeformer, nära kommunikationer och service är sådant som kan bidra till en smart och hållbar Tierps kommun. Till det kan fogas efterfrågan på äldreboenden som återkommande önskemål.

Bilden: Villa Siggbo växer fram vid Siggbobäcken för att möta behovet av äldreboenden.

Hur vill du att Tierps kommun ska utvecklas?

Du som inte hade möjlighet att närvara vid höstens dialoger kan du nu lämna synpunkter här på webbplatsen. Genom att fylla i formuläret har du möjlighet att lyfta förslag och idéer om framtidens Tierps kommun!

Lämna förslag