• - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

  • - Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

  • - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

FÖRETAGSKLIMAT. Under ledning av Anna-Lena Holmström från Svenskt näringsliv fick företagare, tjänstemän från kommunen, samt politiker diskutera vad kommunen ska prioritera för att förbättra företagsklimatet.

Samtal kring företagsklimatet som förbättrats i Tierps kommun

Vilka frågor ska Tierps kommun prioritera för att stärka företagsklimatet?
Det var frågan som diskuterades i smågrupper under tisdagens företagarfrukost i Tierp.

Ett 50-tal företagare, politiker och tjänstemän från Tierps kommun deltog i frukostmötet där också vårens enkät från Svenskt näringsliv skulle presenteras. 84 av kommunens cirka 2400 företag har deltagit i enkätundersökningen. För Tierps kommuns del visade enkäten på en positiv utveckling där betyget ökade från 3,1 till 3,3 på en skala mellan 1-6. Framför allt har attityden hos tjänstemännen på kommunen förbättrats avsevärt.

-Det är viktigt att lyfta fram att det krävs att alla tre parter, företagare, kommun och politiker, arbetar tillsammans för att det ska ske en förbättring. Det är ett gemensamt ansvar, sa Anna-Lena Holmström, från Svenskt Näringsliv.

Synen på kommunala upphandligar hade också förbättrats. Tierps kommun har under det gånga året erbjudet företag utbildning i upphandling, samt haft kvällsöppet där privatpersoner och företagare har kunnat ställa frågor kring bland annat bygglov och energifrågor.

-Det är glädjande att se att vi är på rätt väg. Det viktiga är att vi har en dialog tillsammans, säger Lars Ingberg, näringslivchef i Tierp.

Det var en positivt och engagerad stämning kring bordsdiskussionerna. Bättre yrkesutbildningar, handla lokalt, enklare upphandlingar, mer nätverkande, digitalisering och vikten av att väcka entreprenörskap och engagemang hos unga var några tankar som lyftes i grupperna. Att skapa fler boenden var en viktig fråga som flera grupper lyfte fram och problematiserade.

-Vi har en anställd som vill flytta hit, men hittar inte ett boende i Tierp, sa Camilla Berglund, personalchef vid Atlas Copco. Hon menar att det vor synd att tappa en bra medarbetare med rätt kompetens på grund av bostadsbrist.

Anders Gripemo, vd för Jerol Industri, tycker att Tierps kommun sammantaget gör ett bra arbete i sin kontakt med företag.

- Det mesta funkar på en bra nivå. Det finns inga akuta brister. En positiv sak är det vi gör nu, nätverkar i olika sammanhang, säger Anders Gripemo.

Fakta Svenskt näringslivs enkätundersökning

Undersökningen genomförs årligen och vänder sig endast till företag som är anslutna till Svenskt Näringsliv. 200 företag i Tierps kommun av drygt 500 företagsmedlemmar fick möjlighet att svara på enkäten. Totalt 84 företag svarade på enkäten.

I Tierps kommun finns totalt över 2400 företag. Syftet med undersökningen är att företagarna ska få ge sin bedöming av företagsklimatet i den egna kommunen.

Sammanfattningsvis fick Tierp betyg 3,3 på en skala mellan 1-6. Samtliga kommuner inom Uppsala län hamnade under 4 på skalan.

Resultatet av enkäten

Företagarnas betyg över företagsklimatet i Tierps kommun

Skriv tabellbeskrivning här

Område

Betyg 2019

Jämfört med 2018

Vägnät, tåg- och flygförbindelser

4,0

+0,1

Konkurrens från kommunens verksamheter

3,8

+0,7

Allmänhetens attityder

3,7

-0,1

Skolans attityder

3,6

+0,1

Medias attityder

3,5

+0,1

Företagens egna initiativ

3,5

-0,1

Tjänstemännens attityder

3,4

+0,4

Kommunpolitikers attityder

3,3

+/-0

Tele- och IT-nät

3,2

-0,1

Service till företag

3,1

+0,2

Tillämpning av lagar och regler

3,1

+0,3

Information till företagen

3,0

+0,1

Dialog med kommunledning

2,9

+/-0

Tillgång på relevant kompetens

2,7

+0,1

Upphandling

2,2

+0,2

Sammanfattande omdöme

3,3

+0,2

1=Dåligt
2=Inte helt godtagbart
3=Godtagbar
4=Bra
5=Mycket bra
6=Utmärkt