• - Näringsliv och medborgare möts på Yrkes- och utbildningsmässan

  • - Nya lokaler för Vallskoga förskola

  • - Låna gitarr på biblioteket

  • - KF i korthet den 12 december 2023

  • - Lyckad jakt vid vildsvinshelgen

  • - Näringslivet i Tierps kommun bäst i länet

  • - Snart öppnar Tierps resecentrum

  • - Nya hållbarhetslöften undertecknade

  • - Ny entreprenör för sotning

  • - KF i korthet den 7 november 2023

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

Busstationen omgiven av snö.

Snart öppnar Tierps resecentrum

Den 21 december är den nya busstationen i Tierp färdig att användas.

Arbetet med Tierps nya resecentrum påbörjades i april i syfte att öka tillgängligheten och skapa ett hållbart resande. Bland annat har bussterminalen utrustats med ny belysning och nya väderskydd.

Nu står bussterminalen klar och från och med den 21 december kommer de tillfälliga busshållplatserna på Järnvägsesplanaden och Stationsgatan att flytta till den nya stationen.

Projektet helt klart till sommaren

Några arbeten kvarstår innan resecentrumet kan anses färdigställt. Förseningen beror dels på stora snömängder och försenade leveranser.

Projektet tar därför en paus efter invigningen fram till våren 2024. Kvarvarande arbete beräknas vara klart till sommaren.