Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

4 + 1

4 + 1 av Christian Andersson. Foto Pavel Matveyev

4+1, 2019 av Christian Andersson. Foto: Pavel Matveyev

2019

Konstnär: Christian Andersson
Placering: Kulturhuset Möbeln i Tierp

Material: Rör i valsad svartplåt tillverkade av Sitab i Söderfors. Lock och undre ram i gjutjärn. Locken är gjutna av Tierps Järnbruk.

Beställare: TKAB

Om verket: "Redan efter mitt första besök i Tierp hade jag klart för mig vilken riktning jag ville att mitt förslag skulle ta. Utifrån mitt perspektiv är Tierp en plats i förändring, en förändring som dels verkar växa inifrån och även formad av den inflyttning som staden upplever. Tierp växer, på mer än ett plan. Det som en gång var en stad och region baserad på det som marken gav, som bröts, bearbetades och formades är nu en plats som står inför ett nytt kapitel, där kunskap och kultur verkar vara mål och ledord. Denna pånyttfödelse var något jag direkt ville ta fasta på. Jag såg framför mig en gestaltning som sammanförde platsens historia med den nya struktur som nu växer fram. Jag hade också bestämt mig för att gräva där jag står, med en vilja att förlägga både koncept och produktion så nära Tierp som bara möjligt, för att på ett naturligt sätt förankra berättelsen till platsen. Jag ville föreslå en gestaltning som växte fram vertikalt och horisontellt, något som växer uppåt, men också samlas, likt en grupp människor som tillsammans bildar en ny sammansatt enhet.

En idé tar form
Med dessa ramverk i huvudet började så den process där jag letade fästpunkter till mina idéer. Jag kände att jag ville arbeta med järnet som material och jag hade också bestämt att jag ville skapa en naturlig länk till byggnaden Möbeln. Under en promenad i Malmö såg jag en dag ett brunnslock ligga på sniskan över sitt hål, som att en rörelse pågick under stadens yta. Jag insåg då det uppenbara: Att låta brunnslock, som ju dessutom är ett av Tierps historiska signum, få bli den huvudsakliga formen för min gestaltning. Plötsligt gick allting ganska fort. När jag väl bestämt mig för att låta brunnslock lämna sin förväntade plats och form, genom att resa sig upp och blotta något under ytan, kunde jag fortsätta utforma ett förslag som dels kunde stå i relation till Möbeln och dels berätta om Tierps nya gestalt. Till slut insåg jag att den mest naturliga symbolen för detta vore en hand, eller snarare de fem fingrar som bildar en hand, som reser sig upp genom marken. Omgärdade av ringar, likt de som bildas på en vattenyta när något reser sig upp genom den, kan staden då bli något som existerar på två plan: Dels den yta där vi lever våra samtida liv, men även det djup som innefattar en plats historia.

4 + 1
Om man granskar en hand så ser man att dess fyra fingrar via avstånd och funktion drastiskt skiljer sig från tummen. Utan tummen saknar handen grepp och många evolutionsforskare hävdar att just vår tumme spelat en enorm roll för homo sapiens utveckling. En mänsklig hand är så att säga inte komplett utan sin tumme. Jag insåg att fem cylindrar utplacerade som positionerna fingrar har på en hand skapar en spännande konstellation. Den påminner om en grupp beståendes av fyra gestalter och en enskild gestalt på ett visst avstånd från denna grupp. Jag förstod att denna konstellation kan visa på en högst mänsklig situation, den om avstånd, eller möten. Jag hade tidigare laborerat med att skapa en vinkel på cylindrarnas övre del, för att göra dem mer lika fingertoppar, och nu förstod jag att dessa fem gestalter behöver denna sluttande yta för att skapa ett slags ansikten, för att påvisa deras riktning. De fem gestalterna i 4 + 1 står vända mot varandra, likt situationen där en femte välkomnas av de övriga fyra. Tillsammans bildar de fem gestalterna en ny grupp, en ny hand.

Möbeln sträcker ut en hand
Jag vill att denna hand skall kännas som en del av Möbelns övriga kropp. Jag tänker mig att en plats på den öppna torgytan kan få 4 + 1 att fungera som en av byggnaden tillhörande hand som reser sig upp ur marken. Där kan den bli en bild av något nytt: Industri har blivit kultur, ett på platsen historiskt betingat material har nu fått ett nytt syfte och mönstret på lockens yta blir stadens och historiens fingeravtryck. Jag hoppas och tror att 4 + 1 kan bli en bild av det nya Tierp och även spegla den verksamhet som Möbeln består av, den av kultur och möten människor emellan. Jag tror att min gestaltning av torget framför denna mångfasetterade byggnad kan bli just det jag hade en önskan om när jag inledde mitt arbete med detta verk, en gestalt som sammanför platsens historia med den nya rörelse som nu växer i Tierp." Konstnären Christian Andersson 2018-­05-­26

Hemsida: christianandersson.net Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillgänglighet: Konstverket kan ses från gång- och cykelbanan samt från tåget.