Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Kyrkskolans utemiljö

Skiss av Sara Nielsen Bonde.

Skiss av Sara Nielsen Bonde.

Konstnär: Sara Nielsen Bonde
Placering: Kyrkskolan i Tierps kyrkby
Beställare: TKAB

Om verket: I Tierps kulturlandskap behöver man inte leta länge för att hitta spår av mänsklig verksamhet under många tusen år. Vissa kan ses med blotta ögat, som gravhögar och stensättningar, medan andra dyker upp vid utgrävningar och blir synliga för arkeologer. Glesa fragment i marken av förkolnat ved eller kvarlämnade djurben kan ge en fingervisning om var det har funnits mänskliga bosättningar och hur deras liv har sett ut. Människor har vandrat här genom tiderna i ett landskap som har förändrats. I den tidsperiod vi tänker oss som yngre stenåldern låg kusten nära, och med lite fantasi kan man föreställa sig de låglänta fälten under vatten och de skogbevuxna höjderna som kustremsa, där människan ofta bosatte sig på den tiden. Med landhöjningen har kusten sakta flyttat sig längre österut och gjort plats för ny verksamhet på den bördiga marken för människor.

På Tierp kyrkskola ingår det i pedagogiken att eleverna går ut till ett naturområde nära skolan. I detta gröna och vilt växande område ligger stensättningar från tidigare kulturer i många olika formationer. En sten som förskolan ofta besöker är offerstenen som sätter igång deras fantasi om vad som kan ha hänt här tidigare.
Deras veckovisa promenader i landskapet, med stenar som vägledning för historiens gång, har varit inspirationen till gestaltningen "Mellan stenarna".

Skulpturen kommer att bestå av 4 olika delar, men alla baserade på sten. Huvudskulpturen föreställer två vandrare med ryggsäckar, som går mellan två stora stenar. De är gjorda av stål och i deras ryggsäckar ligger fragment av sten. Deras utseende är tidlöst, de går mellan tiderna, markerade av stenarna, och i sina ryggsäckar bär de delar av sten som är viktiga för dem. Vandrarna kan tänka sig vara personer från förr som är verksamma i landskapet, eller elevar från nutid på väg ut i skogen, eller kanske människor i framtiden med okända avsikter?
3 mindre stenskulpturer med mer taktilitet är placerade så att besökare och elever kan komma närmare konstverket. En föreställar ett stort fotavtryck, en annan stenskulptur ska föreställa en ryggsäck med olika innehåll mejslat in i den. Här kan en fundera på vad det är för saker vi bär runt på, vad vi samlar på oss, vad som är värt att spara för oss som människor och ta med oss. Denna skulptur kan betraktaren integrera med genom att fylla den med saker i de snidade formerna i stenen.
Den sista skulpturen i sten blir en ny offersten i relation till den historiska offersten skolan besöker. Stenen ska ha små hål, eller skålgropar som det heter bland arkeologer och älvkvarner i folktron. Dessa hål förekommer ofta på så kallade offerstenar och är särskilt kända från Mälarlandskapet. Det finns många olika berättelser kopplade till skålgropar, men till förskolans offersten får de själv skapa en ny mening.

Färdigställande: Konsten beräknas vara klar och invigas under hösten/vintern 2023.

Konstnärens hemsida: saranielsenbonde.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.