Kontakt

Anmälan till Kulturskolan

Du som går i grund- eller gymnasieskola kan anmäla dig till Kulturskolan.

I mån av plats erbjuder vi även äldre elever att fortsätta sina studier samt vuxna.

Vi skickar inte ut någon bekräftelse på anmälan utan du blir kontaktad när det finns en ledig plats. Plats erbjuds i turordning efter anmälningsdatum och efter möjligheterna att ordna undervisning på resp. skola.

När du antagits och påbörjat din undervisning gäller anmälan tills vidare. Är du ny elev har du rätt att prova på två gånger. Från och med tredje gången räknas du som inskriven och måste betala för hela terminen. Sedan fortsätter du tills betalningsansvarig säger upp platsen skriftligt, se Uppsägning. För dans gäller terminsavgift från att betalningsansvarig godkänt lektionstid.

Eftersom det ofta är kö på en del kurser bör du anmäla två eller tre olika kursval, för en bättre chans att kunna börja på någon kurs.
Du får delta i flera aktiviteter samtidigt och får då rabatt på andra aktiviteten se Avgifter.

För att eleven ska få gå från annan undervisning under skoltid till Kulturskolans undervisning krävs ett godkännande av målsman som fylls i på anmälningsblanketten.

Anmälan är inte bindande utan du kan tacka nej till att gå kursen.

Om vi av någon anledning behöver få kontakt med målsmän är det viktigt att de kontaktuppgifter som uppgivits i anmälan stämmer. Exempel på tillfällen då kontakt kan behöva tas är om läraren blir sjuk och lektionen måste ställas in. Kontakta oss om du är osäker på om uppgifterna du delgivit oss är korrekta.