Kontakt

Trum- och baslek

Trummor

I Trum -och baslek får du under leksamma former bekanta dig med instrumenten elbas, trumset och slagverk. Undervisningen sker i grupper om tre där eleverna turas om på de tre instrumenten. Vi spelar låtar/riff inom pop-rock och fokus ligger på samspelet trummor-bas och lekfullhet.
För åk 1-2

Frågor kan ställas till:
kulturskolan@tierp.se