Kontakt

Avgifter och instrumenthyra

Information om kostnader och möjlighet att hyra instrument för dig som går på Kulturskolan.

Avgifter för ämneskurser

Skriv tabellbeskrivning här
ÄmneKostnad per termin
Ämneskurs dans, musik, teater, musikal, bild och form500 kr
Ensemble för deltagare som går ämneskurs i musik100 kr
Ensemble, starta grupp, musikteori500 kr
Satsa mera (utökad lektionstid)750 kr
Instrumenthyra300 kr
Ämneskurs dans, musik, teater, musikal, bild och form, vuxen (från 26 år)2000 kr
Ämneskurs dans, musik, teater, musikal, bild och form, från annan kommun2000 kr

* Förklarande text

  • När elevens målsman har godkänt den lektionstid som erbjuds påbörjas undervisningen varpå betalningsskyldigheten träder i kraft.
  • En elev får delta i två ämneskurser samt ensemble samtidigt. Om platser finns lediga vid terminsstart kan en elev delta i fler än 2 kurser.
  • Vuxna från 26 år kan erbjudas plats om det inte finns kö till aktuell ämneskurs (omfattas ej av maxtaxan).
  • Elev från annan kommun kan erbjudas plats om det inte finns kö till aktuell ämneskurs (omfattas ej av maxtaxan).
  • Lektionstid för instrument är minst 20 min per vecka och för gruppkurser minst 40 minuter per vecka.
  • Undervisningen på kulturskolan följer grundskolans läsårstider.

Vi skickar faktura en gång per termin.

Kostnad för spelböcker, CD-skivor, nödvändiga instrumenttillbehör som strängar, rörblad och liknande tillkommer.

Rabatter

Syskonrabatt
Syskon nr 1 betalar full avgift. Från syskon nr 2 erhålls 30% rabatt till dess maxavgiften är nådd. Gäller för syskon med samma folkbokföringsadress.

Familjerabatt
Maxtaxa för ämneskurser: 1750 kronor per termin.

Hyr instrument av Kulturskolan

Ganska snart efter att du blivit antagen till Kulturskolan, behöver du skaffa ett eget instrument att spela på.

Instrument som finns att hyra hos oss:

  • Nyckelharpa, cello, fiol
  • Trumpet, kornett, valthorn, trombon, tuba, tvärflöjt, saxofon, klarinett
  • Dragspel
  • Små gitarrer

Instrumenten ska behandlas varsamt och du ansvarar för ev skador eller förlust. Kommunen har ingen försäkring som täcker skador eller förlust av instrument. Instrumenttillbehör som strängar, rörblad mm måste du bekosta själv.Musikaffärer erbjuder hyrköp och vi hjälper gärna till med råd och hjälp.

Om du avslutar dina studier ska instrumentet utan dröjsmål återlämnas till Kulturskolan. Hyreskostnaden betalas samtidigt som terminsavgiften.