Kontakt

Avgifter och instrumenthyra

Avgifter för ämneskurser

Skriv tabellbeskrivning här
ÄmneKostnad/termin
Ämneskurs inom musik, dans, teater, bild & form*300 kr
Körsång, Starta rock och popgrupp, Musikteori300 kr
Satsa mera450 kr
Instrumenthyra275 kr
Ämneskurs inom musik, dans, teater; vuxen*1100 kr
Ämneskurs inom musik, dans, teater; elev från annan kommun*1100 kr

Kostnad för spelböcker, CD-skivor, instrumenttillbehör som strängar och rörblad m m som behövs för undervisningen tillkommer.

Rabatter

Rabatt vid flera ämneskurser
Full avgift för första ämneskursen och 25% rabatt vid andra ämneskursen.

Syskonrabatt
Syskon nr 1 betalar full avgift. Från syskon nr 2 erhålls 25% rabatt till dess maxavgiften är nådd. Gäller för syskon med samma folkbokföringsadress.

Familjerabatt
Maxtaxa för ämneskurser: 1250 kr/termin

*Förklarande text

  • När elevens målsman har godkänt den lektionstid som erbjuds påbörjas undervisningen varpå betalningsskyldigheten träder i kraft.
  • En elev får delta i flera ämneskurser samtidigt.
  • Deltagande i ensemble/orkester förutsätter att eleven går en ämneskurs och redan erlägger avgift.
  • Vuxna från 20 år kan erbjudas plats om det inte finns kö till aktuell ämneskurs (omfattas ej av maxtaxan).
  • Elev från annan kommun kan erbjudas plats om det inte finns kö till aktuell aktuell ämneskurs (omfattas ej av maxtaxan).
  • Man kan inte ta del av flera rabattsystem samtidigt.

Vi skickar faktura en gång/termin.

Vid utebliven betalning skickas inkassokrav med lagstadgad avgift. Från och med april 2008, enligt beslut §13/08 i Kommunfullmäktige)

Instrumenthyra

Ganska snart efter att du blivit antagen till Kulturskolan, behöver du skaffa ett eget instrument att spela på.


Följande instrument finns att hyra

Instrumentfamilj

Instrument

Stråkinstrument:

nyckelharpa, cello, fiol

Blåsinstrument:

trumpet, kornett, valthorn, trombon, tuba, tvärflöjt, saxofon, klarinett,

Harmonika:

dragspel

Övriga instrument:

små gitarrer


Instrumenten ska behandlas varsamt och du ansvarar för ev skador eller förlust. Kommunen har ingen försäkring som täcker skador eller förlust av instrument. Instrumenttillbehör som strängar, rörblad mm måste du bekosta själv.

Om du avslutar dina studier ska instrumentet utan dröjsmål återlämnas till Kulturskolan. Hyreskostnaden betalas samtidigt som terminsavgiften.

Musikaffärer erbjuder hyrköp och vi hjälper gärna till med råd och hjälp.