Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Ekonomiskt bistånd

Du som inte kan försörja dig eller din familj, kan ansöka om ekonomiskt bistånd. Om du fortfarande går i gymnasiet har dina föräldrar ansvaret över din försörjning. Huvudregeln är att studenter och egenföretagare inte är berättigade till ekonomiskt bistånd.

Så här gör du för att ansöka:

Första gången du ansöker om försörjningsstöd behöver du kontakta Mottagningsenheten.

Om du återansöker om försörjningsstöd kan du använda vår e-tjänst.

Stödet är individuellt behovsprövat och följer riksnormen i Sverige.

Varje enskilt beslut om ekonomiskt bistånd bygger på en individuell bedömning och en personlig kontakt med en handläggare. När du ansöker om bistånd så gör socialtjänsten en utredning.

Rätten till bistånd prövas från den dag som ansökan inkommer till socialtjänsten. Ekonomiskt bistånd beviljas i regel inte retroaktivt.

Att lämna in en ansökan om ekonomiskt bistånd betyder inte automatiskt att man har rätt till pengar. Det betyder bara att en utredning kommer att påbörjas för att se om du kan få ekonomisk hjälp eller inte.

Sök försörjningsstöd - det här underlaget behöver du lämna in varje månad

Du behöver komma in med din ansök mellan den 15-20:e i månaden, för kommande månad och bifoga:

 • underlag på alla inkomster och utgifter
 • kvitto på betald hyra samt el för föregående månad
 • jobbsökarlista eller aktuellt läkarintyg
 • närvarorapport för din sysselsättning

Exempel: Det är den 15:e juni. Du vill ansöka om bistånd för juli. Ansök via e-tjänsten och skriv juli i ansökan. Redovisa alla jobb du sökt i juni samt utgifter och inkomster för juni.

Vi bedömer rätten till ekonomiskt bistånd inom 5 arbetsdagar efter det att en komplett ansökan har inkommit.

Om ekonomiskt bistånd på olika språk (finska, arabiska, dari, somaliska och tigrinja) / About financial aid in different languages (suomeksi, arabic, dari, somali and tigrinya)

Information till dig som söker ekonomiskt bistånd första gången

Är du arbetslös, sjuk, föräldraledig, studerar eller pensionär?

Om du är arbetslös

Du som är arbetslös skall vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande. Vid varje ny ansökan om ekonomiskt bistånd skall du redovisa dina sökta jobb exempelvis genom att bifoga din aktivitetsrapport eller jobbsökarlista.

Om du är sjuk

Du som är sjuk och inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande skall vara sjukskriven med giltigt läkarintyg.

Om du är föräldraledig

Du som är föräldraledig skall ta ut föräldrapenning för 7 dagar per vecka på sjukpenningnivå, under den tid som du söker ekonomiskt bistånd. I god tid innan barnet fyller ett år skall du ha ansökt om barnomsorgsplats och påbörjat att söka jobb.

Om du studerar

Du som studerar bör ha din försörjning via CSN. Du är generellt inte berättigad till ekonomiskt bistånd om du studerar på gymnasienivå, universitet eller högskola. Generellt gäller att ansökan om arbete inför lov skall påbörjas i god tid, vilket innebär flera månader innan terminsslut.

Om du är pensionär

Om du är 65 år eller äldre och har en pension som du inte kan försörja dig med så är det Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. du skall vända dig till. Där kan du ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Gifta, sammanboende par eller särbos

Gifta, sammanboende eller särbo par skall ansöka om ekonomiskt bistånd gemensamt.

Både du och din make, maka, partner eller sambo behöver inkomma med en ansökan. Om ni använder e-ansökan så måste bägge logga in med sitt personliga bankID när ni söker ekonomiskt bistånd tillsammans. Om du inte redan har BankID kan du ordna det med din bank.


Om du är arbetslös

Du som är arbetslös skall vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande. Vid varje ny ansökan om ekonomiskt bistånd skall du redovisa dina sökta jobb exempelvis genom att bifoga din aktivitetsrapport eller jobbsökarlista.

Om du är sjuk

Du som är sjuk och inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande skall vara sjukskriven med giltigt läkarintyg.

Om du är föräldraledig

Du som är föräldraledig skall ta ut föräldrapenning för 7 dagar per vecka på sjukpenningnivå, under den tid som du söker ekonomiskt bistånd. I god tid innan barnet fyller ett år skall du ha ansökt om barnomsorgsplats och påbörjat att söka jobb.

Om du studerar

Du som studerar bör ha din försörjning via CSN. Du är generellt inte berättigad till ekonomiskt bistånd om du studerar på gymnasienivå, universitet eller högskola. Generellt gäller att ansökan om arbete inför lov skall påbörjas i god tid, vilket innebär flera månader innan terminsslut.

Om du är pensionär

Om du är 65 år eller äldre och har en pension som du inte kan försörja dig med så är det Pensionsmyndigheten som du skall vända dig till. Hos dem får du ansöka om äldreförsörjningsstöd.

Gifta, sammanboende par eller särbos

Gifta, sammanboende eller särbo par skall ansöka om ekonomiskt bistånd gemensamt.

Att söka andra bidrag och ersättningar i första hand

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd bör du ha undersökt möjligheten till andra inkomster först. Detta kan till exempel vara ersättningar från A-kassa, Alfa-kassa eller Försäkringskassan.

Egna inkomster och tillgångar

Alla inkomster och tillgångar skall redovisas vid en ansökan om ekonomiskt bistånd. Exempelvis:

 • lön
 • arvode
 • aktivitetsstöd
 • barnbidrag
 • studiebidrag
 • underhållsstöd
 • underhållsbidrag
 • bostadsbidrag
 • bostadstillägg
 • sjukersättning
 • aktivitetsersättning
 • sjukpenning
 • föräldrapenning
 • vårdbidrag
 • studiemedel
 • pension
 • skatteåterbäring
 • vinster
 • gåvor
 • skadestånd från försäkringsbolag
 • insättningar på konto

Vad händer om jag uppger felaktiga uppgifter i min ansökan?

Alla inkomster samt förändringar i den ekonomiska situationen skall redovisas. Vid misstanke om bedrägeri görs en polisanmälan om bidragsbrott och du kan bli återbetalningsskyldig.

Byte av bostad

Vid byte av bostad till dyrare boendekostnad så är huvudregeln att den tidigare lägre boendekostnaden godtas.

Tillgångar så som fordon och fastigheter

Under vissa förutsättningar kan en person få ha bil och samtidigt uppbära ekonomiskt bistånd. Det görs alltid en individuell bedömning och ibland ombeds man att sälja sin bil eller annat fordon. Äger man en fastighet kan man i vissa fall uppmanas att sälja den. Om du har en lättsåld tillgång exempelvis en bil, så kan värdet räknas med som inkomst. Äger du en fastighet så kan du få rådrumstid att sälja fastigheten.

Besparingar, fonder, aktier och företag

Har du sparade medel i någon form eller tillgångar skall dessa användas till din försörjning i första hand.

Överskott

Du har ett eget ansvar att planera för din ekonomi när du ansöker om ekonomiskt bistånd. Det innebär att; om du har inkomster över norm – ett så kallat normöverskott, skall dessa pengar sparas för framtida behov.

Överklagan av beslut

Om du är missnöjd med ett beslut som fattats av Socialtjänsten har du rätt att överklaga detta. Behöver du hjälp med att överklaga, kontakta din handläggare.

Kontakt

Enheten för ekonomiskt bistånd

Besöksadress: Torggatan 4, Tierp
Receptionens öppettider: helgfria vardagar kl. 09:00 - 11:30 och 12:30 - 15:00.
I receptionen finns möjlighet att kopiera och skriva ut handlingar.

Mottagningsenheten - för dig som inte har en handläggare

Ny ansökan, rådgivning och information.
Tfn: 0293-21 82 01
Telefontider: Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 9-10.

För dig som har en handläggare

Ring via växeln, tfn 0293-21 80 00.
Telefontider: måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 9-10