Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

God man, förvaltare, förmyndare

Sedan 2011 har Tierp, Östhammar, Knivsta, Heby, Älvkarleby och Uppsala en gemensam överförmyndarnämnd. Samarbetet innebär att Tierps överförmyndarärenden nu handläggs på överförmyndarkontoret i Uppsala.

En god man har till uppgift att stödja en människa som av olika anledningar behöver hjälp med att sköta sin ekonomi, bevaka sin rätt i olika situationer eller i övrigt sörja för sin person.

Vad innebär det att vara god man?

Att vara god man innebär att företräda någon annan. Ett uppdrag som kan ha olika karaktär utifrån huvudmannens (personen som den gode mannen företräder) behov. Det kan finnas olika anledningar till att en person behöver ha god man. Det kan hända att man drabbats av sjukdom som gör att man inte kan sköta sina kontakter med myndigheter/företag och sin ekonomi själv.

Vem kan få god man eller förvaltare?

De som har svårt att själva tillvarata sina rättigheter kan behöva hjälp av andra. För den som saknar anhöriga eller vars anhöriga inte klarar av eller har möjlighet att genom fullmakt företräda den hjälpbehövande kan godmanskap eller förvaltarskap bli aktuellt.

God man kan erbjudas personer som på grund av åldersdemens, långvarig kroppslig sjukdom eller personer med psykiska sjukdomar eller funktionshinder inte kan ta hand om sig själva eller sin egendom.

Ungdomar med medfödd funktionsnedsättning blir myndiga vid 18 års ålder och behöver i förmyndarens ställe någon som företräder sig. De psykiskt sjuka som numera bor i eget boende behöver ofta stöd i någon form.

Vill du bli god man?

Som god man hjälper du personer, som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, behöver stöd och hjälp med ekonomi och kontakter med myndigheter. Du bör ha goda kunskaper om samhället, tycka om administration och sociala kontakter. Vi har ett stort behov av nya gode män!

Anmäl ditt intresse på www.uppsala.se/overformyndarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Överförmyndarnämnden i Uppsala län
Telefon: 018-727 24 60
E-post: overformyndarforvaltningen@uppsala.se

Postadress: Överförmyndarkontoret
Postnr: 753 75 Uppsala

Expeditionstider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00, onsdag 14.30-16.30.

Telefontider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag 10:00-12:00.

God man
God man är en person som tingsrätten har utsett till att ta hand om en annan persons rättsliga och/eller ekonomiska intressen på grund av exempelvis sjukdom

Förvaltare
Förvaltare är en person som tingsrätten har utsett för den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte kan vårda sig själv eller sin egendom. En läkare gör bedömningen och personen förlorar helt eller delvis ansvaret över sin ekonomi.

Huvudman
Huvudman är den som av tingsrätten bedömts ha rätt till god man eller behöva ha förvaltare.