Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

God man, förvaltare, förmyndare

Tierp är en av kommunerna i Uppsala län som ingår i en gemensam överförmyndarnämnd. Samarbetet innebär att överförmyndarärenden handläggs på överförmyndarkontoret i Uppsala.

Informationsträff: Bli god man

Välkommen till informationsträff om att bli god man. Du behöver inte anmäla dig innan.

Datum: 26 februari 2024
Tid: 18.00-20.00
Plats: Humlesalen i Kulturhuset Möbeln, Tierp
Arrangör: Överförmyndarförvaltningen

Att vara god man

En god man har till uppgift att stödja en person som av olika anledningar behöver hjälp med att sköta sin ekonomi, bevaka sin rätt i olika situationer eller i övrigt sörja för sin person. Det är ett uppdrag som kan ha olika karaktär utifrån huvudmannens behov.

Anmäl intresse

Som god man hjälper du personer som, på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, behöver stöd och hjälp i vardagen. Det kan handla både om ekonomi och kontakt med myndigheter. Du bör ha goda kunskaper om samhället, tycka om administration och sociala kontakter. Vi har ett stort behov av nya gode män.

Behov av god man

En person som har svårt att själv ta tillvara sina rättigheter, eller som saknar anhöriga med möjlighet att hjälpa till, kan behöva hjälp av en god man.

Anledningen kan vara sjukdom eller en funktionsvariation som gör att God man kan erbjudas till personer som på grund av åldersdemens, långvarig kroppslig sjukdom eller personer med psykiska sjukdomar eller funktionshinder inte kan ta hand om sig själva eller sin egendom.

Ungdomar med medfödd funktionsnedsättning blir myndiga vid 18 års ålder och behöver i förmyndarens ställe någon som företräder sig. De psykiskt sjuka som numera bor i eget boende behöver ofta stöd i någon form.

Kontakta Överförmyndarförvaltningen

Telefon: 018-727 24 60
Telefontider måndag-tisdag, torsdag-fredag 10.00-12.00.

E-post: overformyndarnamnden@uppsala.se

Postadress:
Uppsala kommun
Överförmyndarförvaltningen
753 75 Uppsala

God man

God man är en person som tingsrätten har utsett till att ta hand om en annan persons rättsliga och/eller ekonomiska intressen på grund av exempelvis sjukdom

Förvaltare

Förvaltare är en person som tingsrätten har utsett för den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte kan vårda sig själv eller sin egendom. En läkare gör bedömningen och personen förlorar helt eller delvis ansvaret över sin ekonomi.

Huvudman

Huvudman är den som av tingsrätten bedömts ha rätt till god man eller behöva ha förvaltare.