Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Placering av vuxna

Kommunen tar ut en avgift för kost och logi när vuxna erhåller missbruksvård inom familjehem, stödboende, HVB och LVM-institution.

Ersättningsskyldighet vuxna

Avgiften beräknas enligt 8 kap. 1 § socialtjänstlagen och den taxa som är beslutad av Kommunfullmäktige § 70/2013.

Avgift tas även ut då vuxna placeras i familjehem, HVB eller annat boende där det huvudsakliga syftet inte är vård utan av stöd- och hjälpkaraktär. Beräkning sker då enligt 8 kap. 1-2 §§ socialtjänstlagen och den taxa som är beslutad av Kommunfullmäktige, § 70/2013.

Avgiften beräknas efter din ekonomiska situation. För att kommunen ska kunna ta ett korrekt beslut om att avgift ska tas ut, är du skyldig att lämna aktuella inkomstuppgifter, uppgift om bostadskostnad och familjesituation.

Om du inte kommer in med uppgifter innebär det att full avgift enligt kommunens taxa debiteras.