• - KF i korthet den 12 december 2023

  • - Lyckad jakt vid vildsvinshelgen

  • - Näringslivet i Tierps kommun bäst i länet

  • - Snart öppnar Tierps resecentrum

  • - Nya hållbarhetslöften undertecknade

  • - Ny entreprenör för sotning

  • - KF i korthet den 7 november 2023

  • - Lokalt producerad återvinningsstation

  • - KF i korthet den 19 september 2023

  • - Kommunen fortsätter klättra i Svenskt Näringslivs ranking

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Tierps kommun ska uppfattas som företagarvänligt menar deltagarna i dialogen.

Bra sysselsättning går hand i hand med hållbarhet

Tierps kommun ska kännetecknas av bra företagsklimat. Bra och nära jobb är även en förutsättning för hållbar framtid.

Var nya och jobbskapande företag kan och bör placeras ingick som ett av delområdena vid de livliga diskussionerna på alla dialogmöten kring ÖP 2050. Deltagande kommunmedborgare visar bred enighet kring att Tierps kommun ska uppfattas som företagarvänlig, med goda möjligheter till nyetableringar och stabilt stöd till småföretag. Som utvecklingsområde med hållbarhetsprägel nämns attraktiva kontorsmöjligheter, som öppnar för distansarbete.

Att hög sysselsättning och hållbara jobb hänger tätt ihop med en god samhällsutveckling framgår av det bearbetade dialogmaterialet. Det som lyfts fram är exempelvis närhet till arbetstillfällen, samt att lokala företag bidrar till ökad kvalitet och lokal utveckling. Kommunens hållbarhetsstrateg Frida Johnson säger:

-Under året har vi fått projektbidrag från Jordbruksverket för att öka andelen lokalt producerad mat i kommunen. Närproducerade råvaror i våra skolkök och i vård- och omsorgsboenden ger många vinster. Bland annat minskade utsläpp med kortare transporter, lokal utveckling när jobben stannar i kommunen och inte minst vetskapen om varifrån maten kommer.

Hur vill du att Tierps kommun ska utvecklas?

Du som inte hade möjlighet att närvara vid höstens dialoger kan du nu lämna synpunkter här på webbplatsen. Genom att fylla i formuläret har du möjlighet att lyfta förslag och idéer om framtidens Tierps kommun!

Formulär Tierps kommun översiktsplan 2050 Öppnas i nytt fönster.