• - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Tufft ekonomiskt läge för kommunen leder till besparingar

  • - Betyget för kommunens företagsklimat fortsätter öka

  • - Så firas studenten 2023

  • - Centralgatan blir tillfälligt dubbelriktad

  • - Bra chefer ger bättre service

  • - Årets medborgarlöfte är signerat

  • - KF i korthet den 25 april 2023

  • - Engagemang för kollegor och kunder kan ge Caroline pris vid Framtidsgalan

  • - Upphandling vinnare i årets NKI-mätning

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Tierps kommun ska uppfattas som företagarvänligt menar deltagarna i dialogen.

Bra sysselsättning går hand i hand med hållbarhet

Tierps kommun ska kännetecknas av bra företagsklimat. Bra och nära jobb är även en förutsättning för hållbar framtid.

Var nya och jobbskapande företag kan och bör placeras ingick som ett av delområdena vid de livliga diskussionerna på alla dialogmöten kring ÖP 2050. Deltagande kommunmedborgare visar bred enighet kring att Tierps kommun ska uppfattas som företagarvänlig, med goda möjligheter till nyetableringar och stabilt stöd till småföretag. Som utvecklingsområde med hållbarhetsprägel nämns attraktiva kontorsmöjligheter, som öppnar för distansarbete.

Att hög sysselsättning och hållbara jobb hänger tätt ihop med en god samhällsutveckling framgår av det bearbetade dialogmaterialet. Det som lyfts fram är exempelvis närhet till arbetstillfällen, samt att lokala företag bidrar till ökad kvalitet och lokal utveckling. Kommunens hållbarhetsstrateg Frida Johnson säger:

-Under året har vi fått projektbidrag från Jordbruksverket för att öka andelen lokalt producerad mat i kommunen. Närproducerade råvaror i våra skolkök och i vård- och omsorgsboenden ger många vinster. Bland annat minskade utsläpp med kortare transporter, lokal utveckling när jobben stannar i kommunen och inte minst vetskapen om varifrån maten kommer.

Hur vill du att Tierps kommun ska utvecklas?

Du som inte hade möjlighet att närvara vid höstens dialoger kan du nu lämna synpunkter här på webbplatsen. Genom att fylla i formuläret har du möjlighet att lyfta förslag och idéer om framtidens Tierps kommun!

Formulär Tierps kommun översiktsplan 2050 Öppnas i nytt fönster.