Komvux – vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå

På Komvux finns möjligheten att komplettera din utbildning på grundskole- eller gymnasienivå eller att lära dig ett yrke genom att studera en yrkesutbildning.

Grundläggande vuxenutbildning

Den grundläggande vuxenutbildningen är till för dig som har fyllt 20 år, är bosatt i kommunen och som saknar betyg från grundskolan. Du kanske har kortare utbildning än 9 år eller behöver repetera något eller några ämnen innan du fortsätter dina studier på gymnasienivå.

Gymnasial vuxenutbildning

Den gymnasiala vuxenutbildningen är till för dig som behöver komplettera din utbildning på gymnasienivå för att t.ex. få behörighet till högskolan.

Yrkesutbildningar

Yrkesutbildningar är utbildningar som direkt leder till en yrkestitel inom ett specifikt område. I yrkesutbildningar varvas oftast teoretiska och praktiska moment och den praktiska delen är dominerande. I yrkesutbildningarna ingår APL, arbetsplatsförlagt lärande.

Behörighet och urval

En vuxen är behörig att delta i kommunal vuxenutbildning från och med andra kalenderhalvåret hen fyller 20 år, enligt Skollagens 20 kapitel §11 och §20. Behörig är också den som är yngre om man slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning, enligt Skollagens 20 kapitel §20.

Från och med 1 januari 2017 är det en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola, enligt Skollagens 20 kapitel §11 och §19.

Perioden för utfärdande av slutbetyg är förlängd t.o.m. 1/7-2025. Kontakta studie- och yrkesvägledare för studieplanering.

Kontakta oss på Komvux

Besöksadress: Palmgatan 11, C-huset
Expedition: 0293-21 83 68, telefontid vardagar kl. 9 – 12
E-post: vuxenutbildningen@tierp.se

Kurslitteratur Vuxenutbildningen

Lista över litteratur till höstens grundläggande och gymnasiala kurser. Om det saknas kurser och studielitteratur i listan lämnas information om detta vid kursstart.

Kurslitteratur vårterminen 2023 Pdf, 234 kB. (Pdf, 234 kB)

Observera att listan avser litteratur till kurser som läses på plats, ej distanskurser.

Du kan beställa kurslitteratur via Internet, sök t.ex. på ordet kurslitteratur eller bokens ISBN-nummer. Det är viktigt att kontrollera ISBN-numret så att du verkligen köper rätt kurslitteratur, oavsett om du köper en ny eller begagnad bok via marknadsplatser. Du riskerar annars att få en annan upplaga än den som hör till kursen.

Får jag studiemedel för studier på komvux?

Som studerande på Komvux är du berättigad till studiemedel från CSN. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om på CSN:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Välja din studietakt

När du studerar på Komvux har du stor frihet att bestämma hur du vill lägga upp dina studier. Du avgör själv om du vill läsa på heltid eller deltid, dagtid eller kvällstid eller på distans. Du bestämmer själv vilka ämnen du ska läsa och hur du ska kombinera dem. Om du vill kan du läsa bara en eller ett par enstaka kurser.

Läsa upp betyg – utbyteskomplettering och tilläggskomplettering

Att läsa upp betyg kallas för konkurrenskomplettering och kan göras på ett par olika sätt:

Att utbyteskomplettera innebär att du försöker läsa upp betyget i en kurs som du redan har ett godkänt betyg i. Om du lyckas få ett nytt högre betyg räknas det in i ditt jämförelsetal istället för det gamla och jämförelsetalet höjs därmed.

Att tilläggskomplettera innebär att du läser helt nya kurser för att försöka höja ditt jämförelsetal. Om betyget du får i en ny kurs höjer ditt jämförelsetal räknas det in, annars inte.

OBS! De som kompletterar sina betyg med Komvux söker till högskolan i en speciell urvalsgrupp. I praktiken kommer det att gynna sökande som har bra betyg direkt från gymnasiet utan att ha kompletterat på komvux. Mer information om detta besök Universitets- och högskolerådets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ett tips till dig som studerar på gymnasiet idag är alltså att redan där välja smarta tillval inför framtida studier på högskolenivå.