Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Tomtkö

Är du intresserad av de nya tomterna som planeras i kommunen? Då är det en bra idé att anmäla dig till tomtkön. Just nu är det kö i Tierps tätort, medan det på på övriga orter är löpande försäljning.

Erbjudande om ledig tomt

Fördelningen av mark till de som står i tomtkö sker i turordning efter det datum då komplett anmälan lämnats till kommunen.

När det finns tomt tillgänglig för försäljning kommer du få erbjudande att köpa. Tänk på att meddela ev. adressändring under kötiden till oss, så du inte missar erbjudande om ledig tomt.

Avböjer du tre erbjudanden kommer du avföras ur tomtkön. Inbetalda avgifter återbetalas inte och för att återfå plats i tomtkön måste en ny anmälan göras och ny köavgift betalas. Placeringen i tomtkön blir då efter det nya anmälningsdatumet.

Komplett anmälan och betalning

När anmälan har skickats in måste den slutföras genom betalning av tomtköavgift på 300 kronor. Den dag när både anmälan är gjord och köavgiften är betald räknas som anmälningsdagen.

För att stå kvar i kön betalas en administrationsavgift på 300 kr varje år. Avgiften gäller kalenderårsvis och faktureras inför varje årsskifte.

Det är bra att vara observant på vilket betalsätt du har om du får andra fakturor från Tierps kommun. Har du autogiro eller e-faktura kommer tomtköavgiften att faktureras med samma betalsätt. I annat fall skickas en pappersfaktura hem i brevlådan.

Anmälan till kommunens tomtkö gör du genom en e-tjänst. E-tjänsten kräver mobilt BankID, har du ej tillgång till mobilt BankID kontakta oss så hjälper vid dig med din anmälan.

Regler för tomtkösystem

§ 1 Inom kommunen skall finnas tomtköer för tilldelning av mark för villa samt verksamheter.

  • Tierps tätor
  • Karlholms tätort
  • Månkarbos tätort
  • Skärplinges tätort
  • Söderfors tätort
  • Örbyhus tätort
  • Övriga områden
  • Industrimark

§ 2 Registrering i tomtkö med hänsyn till särskilt bostadsområde kan ej ske.

§ 3 Anmälan till tomtkö skall ske till Tierps kommuns Medborgarservice på fastställd blankett eller anmälan på hemsidan.
Adressförändring skall omedelbart anmälas.

§ 4 I samband med anmälan till tomtkö skall sökande till kommunen erlägga en avgift om 300 kronor som faktureras per tomtkö. Denna administrationsavgift faktureras därefter årligen för att sökanden skall kvarstå i kön. Administrationsavgift betalas kalenderårsvis. D v s avgiften gäller året ut oavsett när under året den betalas. Administrationsavgiften faktureras inför varje årsskifte av kommunen.
Erläggs inte denna inom en månad blir sökanden struken ur kön.
Erlagda avgifter återbetalas ej.

§ 5 Som anmälningsdatum till tomtkö skall räknas den dag då såväl anmälan enligt § 3 som registreringsavgift enligt § 4 kommit kommunen tillhanda.

§ 6 Fördelning av mark till sökande i tomtkö skall ske i turordning efter anmälningsdatum.

Varje sökande skall erhålla högst tre erbjudanden om tomt. Erbjudandena skall avse tre olika fördelningstillfällen. Om sökande avböjt tre erbjudanden om förvärv av tomt skall vederbörande avföras ur tomtkön.
Rätt till återanmälan föreligger, varvid sökande inplaceras i tomtkön efter det nya anmälningsdatumet. Ny registreringsavgift skall erläggas.

§ 7 Plats i tomtkön är personlig och kan inte överlåtas.
Vid äktenskapsskillnad eller då sammanboendet upphört får sökande överlåta plats i tomtkön till medsökande.
Vid sökandes dödsfall kan plats i tomtkön övergå till medsökande.

§ 8 Sökande ska vara minst 18 år.

§ 9 Kommunen kan i vissa fall skriva avtal med exploatör (byggherre) om att en viss andel av de småhus som exploatören avser uppföra skall förmedlas via tomtkön. Med småhus skall i detta fall jämställas parhus, kedjehus och radhus som upplåts med äganderätt. Fördelning av småhus till sökande i tomtkö skall ske i turordning efter anmälningsdatum. För sökande, som accepterat erbjudande om småhus, reserveras småhuset för en tid av en månad, inom vilken tid köp av hus skall fullföljas. Ett erbjudande om småhus skall inte räknas som ett erbjudande om tomt enligt §6.

§ 10 Om särskilda förhållanden därtill föranleder kan undantag göras från dessa regler.

§11 Uppsägning av köplats ska ske skriftligt.