Utbildningsinformation

Slutbetyg

Perioden för utfärdande av slutbetyg är förlängd t.o.m. 1/7-2025. Kontakta studie- och yrkesvägledare för studieplanering.