Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Anslagstavlan

Detta är webbversionen av den officiella anslagstavlan som fanns i kommunhuset. Från att beslutet publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Officiell anslagstavla från och med den 1 januari 2018.

Justerade protokoll, anslagsbevis

Kallelse och dagordning till fullmäktiges sammanträde

Kungörelser, tillkännagivanden och annan information

 • Kungörelse om flyttade fordon

  2019-03-18 Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till uppställningsplats Nordupplands bildemontering i Pilbo.
 • Kungörelse om flyttade fordon

  2019-02-18 Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Industrigatan 6 i Tierp.
 • Kungörelse om flyttade fordon

  2019-02-14 Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Industrigatan 6.
 • Kungörelse om flyttade fordon

  2019-01-11 Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Industrigatan 6.
 • Kungörelse om flyttade fordon

  2019-01-09 Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Industrigatan 6 i Tierp.
 • Protokoll - Slutlig rösträkning och mandatfördelning

  2018-10-15 Val till kommunfullmäktige.
 • Valnämndens preliminära rösträkning

  2018-09-10 Valnämnden i Tierps kommun genomför preliminär rösträkning, s.k. onsdagsräkning, onsdagen den 12 september. Rösträkningen sker i kommunhuset i Tierp med start kl. 09.30.
 • Kungörelse om slutlig rösträkning av 2018 års allmänna val

  2018-09-05 Preliminär rösträkning sker i varje vallokal efter att röstningen avslutats kl. 20.00. De förtids- och utlandsröster som inte hinner fram till vallokalen under valdagen räknas preliminärt av varje kommuns valnämnd onsdagen den 12 september 2018. Uppgift om tid och plats meddelas av kommunens valnämnd.
 • Kommunfullmäktige kungörelse

  2018-04-03 Sammanträdet börjar med att kommuninvånarna under en halvtimme kan ställa frågor direkt till politikerna.

Vad är anslagsbevis?

Varje kommun ska ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika instanser anslås. Detta kallas ett anslagsbevis.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Det kallas att ett protokoll anslås, när vi offentligt talar om när ett protokoll från kommunens instanser är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras. Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga.

Vad är kungörelse?

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten.

Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att alla som vill kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.