Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Anslagstavlan

Detta är webbversionen av den officiella anslagstavlan som fanns i kommunhuset. Från att beslutet publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Officiell anslagstavla från och med den 1 januari 2018.

Justerade protokoll, anslagsbevis

Kallelse och dagordning till fullmäktiges sammanträde

Det finns inga aktuella kallelser.

Kungörelser, tillkännagivanden och annan information

 • Valnämndens preliminära rösträkning

  2019-05-15 Valnämnden i Tierps kommun genomför preliminär rösträkning, s.k. onsdagsräkning, onsdagen den 29 maj. Rösträkningen sker i kommunhuset i Tierp med start kl. 10.00.All rösträkning är offentlig och vem som helst kan komma och se hur det går till.Valnämnden i Tierps kommun
 • Kungörelse om rösträkning av val till Europaparlamentet den 26 maj 2019

  2019-05-15 Preliminär rösträkning
  sker i varje vallokal efter att röstningen avslutas kl. 21.00. De förtids- och utlandsröster som inte hinner fram till vallokalen under valdagen räknas preliminärt av varje kommuns valnämnd onsdagen den 29 maj. Uppgift om tid och plats meddelas av kommunens valnämnd.
  Slutlig rösträkning
  av de röster som avges inom Uppsala län verkställs av Länsstyrelsen vid offentlig förrättning på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala med början måndagen den 27 maj kl. 08.30. Dessförinnan kommer Länsstyrelsen att på samma plats ta emot och kontrollera valhandlingar från valnämnden i Uppsala kommun. Detta kommer att ske under kvällen söndagen den 26 maj och natten mot måndagen den 27 maj med början så snart det är möjligt efter kl. 21.00 den 26 maj.

 • Kungörelse om flyttade fordon

  2019-03-18 Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Industrigatan 6.

Vad är anslagsbevis?

Varje kommun ska ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika instanser anslås. Detta kallas ett anslagsbevis.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Det kallas att ett protokoll anslås, när vi offentligt talar om när ett protokoll från kommunens instanser är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras. Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga.

Vad är kungörelse?

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten.

Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att alla som vill kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.