Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Färdtjänst

Om du har varaktiga funktionsnedsättningar och har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med kollektivtrafiken har du möjlighet att få färdtjänst.

Kostnad för färdtjänst

Du betalar själv en viss procent av kostnaden som är beslutad av kommunfullmäktige.

Taxa för färdtjänst Pdf, 260 kB, öppnas i nytt fönster.

Innan du ansöker

Första gången du ansöker om färdtjänst måste du komplettera din ansökan med ett utlåtande som beskriver konsekvenserna av din funktionsnedsättning. Utlåtandet ska vara skrivet av sakkunnig inom vården. Det kan till exempel vara din läkare eller fysioterapeut. Läkare har digital tillgång till blankett via Region Uppsala.

Handläggaren gör sedan en samlad bedömning om du har rätt till färdtjänst utifrån de villkor som finns i lagen.

Ansök om färdtjänst

För att ansöka om färdtjänst via e-tjänsten behöver du ha bankID.

Ansök via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du ansöka med blankett går det också bra. Du ansöker om färdtjänst hos kommunens färdtjänsthandläggare. Vill du inte skicka blanketten med post kan du lämna den i receptionen hos Individ- och familjeomsorgen, Torggatan 4 i Tierp.

Ansökningsblankett för färdtjänst Pdf, 174 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du får färdtjänst får du ett färdtjänstbevis som du ska ta med vid alla resor. Färdtjänstbeviset är personligt och ska hanteras som en värdehandling.

Hur långt och hur mycket får du resa?

Färdtjänsten gäller för resor inom kommunen och även för resor inom ett område motsvarande 30 kilometer utanför kommungränsen. Du har rätt till obegränsat antal resor. Färdtjänstresor får genomföras dygnet runt.

Färdtjänstområde

Beställa färdtjänstresor

Du beställer din resa från Taxi Norra Uppland AB, 0293-140 00.

  • Resor inom kommunen ska beställas senast en timme före resans start.
  • Resor inom 30 kilometersgränsen från kommungränsen eller med specialfordon ska beställas senast klockan 18.00 dagen före resdagen.
  • Om medresenär eller ledsagare ska åka med på resan ska du tala om det vid din bokning.

Samåkning

Samåker du med andra som har färdtjänst delas kostnaden proportionellt i förhållande till hur långt var och en har åkt. Det går också att komma överens om att var och en betalar lika mycket. Alla resenärer visar upp sina färdtjänstbevis vid samåkning. Färdtjänstbevisen ska återlämnas till resenärerna vid resans slut. Är du beviljad ledsagare får han/hon följa med utan avgift.

Barn och färdtjänst

Färdtjänstberättigades minderåriga barn som åker med betalar avgift i enighet med de åldersgränser som gäller för UL-trafik. För barn som har rätt till färdtjänst följer vårdnadshavare med gratis.

Medresenär

En medresenär får följa med och betalar då samma avgift som den färdtjänstberättigade. Om du åker med UL:s linjetrafik betalar du enligt UL:s gällande taxa. En medresenär får följa med utan avgift.

Förlänga färdtjänsttillstånd

Om du önskar förlängt färdtjänsttillstånd efter giltighetstidens utgång kontaktar du färdtjänsthandläggaren minst en månad innan tidigare beslut upphör att gälla.

När får jag INTE använda mig av färdtjänst?

Färdtjänst gäller inte för:

  • resor till och från läkarbesök eller behandling som ersätts av Region Uppsala
  • resor mellan sjukvårdsinrättningar inom Region Uppsala (landstinget)
  • resor mellan kommunens särskilda boenden och Region Uppsalas (landstingets) sjukvårdsinrättningar
  • resor till och från arbetsmarknadsutbildning som ersätts av arbetsförmedling
  • resor till och från arbetsträning som ersätts av Region Uppsala (landstinget) eller försäkringskassan
  • resor till och från daglig verksamhet
  • resor till och från förskoleklass, grundskola, gymnasieskola eller fritidshem