Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Färdtjänst

Om du har varaktiga funktionshinder och har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med kollektivtrafiken, har du möjlighet att få färdtjänst.

Ansök om färdtjänst

Blanketten skickas till Tierps kommun, Medborgarservice, 815 80 Tierp. Ansökan kan också lämnas i kommunhusets reception.

Beviljas ansökan om färdtjänst får du ett färdtjänstbevis som ska finnas med vid alla resor. Färdtjänstbeviset är personligt och ska betraktas som en värdehandling.

Första gången du ansöker om färdtjänst måste du komplettera din ansökan med ett läkarutlåtande som intygar din funktionsnedsättning. Du ber din läkare som har digital tillgång till blankett via Region Uppsala.

Hur långt och hur mycket får du resa?

Färdtjänsten gäller för resor inom kommunen och även för resor inom ett område motsvarande 30 km utanför kommungränsen. Du har rätt till obegränsat antal resor. Färdtjänstresor får genomföras dygnet runt.

Beställa färdtjänstresor

Du beställer din resa från Taxi Norra Uppland ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, 0293-140 00.

  • Resor inom kommunen ska beställas senast en timme före resans start.
  • Resor inom 30 kilometersgränsen eller med specialfordon ska beställas senast kl 18.00 dagen före resdagen.

Kostnad

Du betalar själv 25% av kostnaden och för närvarande lägst 25 kronor enkel resa med taxi.

Samåkning

Samåker du med andra som har färdtjänst delas kostnaden proportionellt i förhållande till hur långt var och en har åkt. Det går också att komma överens om att var och en betalar lika mycket. Alla resenärer visar upp sina färdtjänstbevis vid samåkning. Färdtjänstbevisen ska återlämnas till resenärerna vid resans slut. Är du beviljad ledsagare får han/hon följa med utan avgift.

Barn och färdtjänst

Färdtjänstberättigades minderåriga barn som åker med betalar avgift i enighet med de åldersgränser som gäller för UL-trafik. För barn som har rätt till färdtjänst följer vårdnadshavare med gratis.

Medresenär

En medresenär får följa med och betalar då samma avgift som den färdtjänstberättigade. Om du åker med UL:s linjetrafik betalar du enligt UL:s gällande taxa. En medresenär får följa med utan avgift.

Förlänga färdtjänsttillstånd

Om du önskar förlängt färdtjänsttillstånd efter giltighetstidens utgång kontaktar du trafikhandläggaren minst en månad innan tidigare beslut upphör att gälla.

FärdtjänstbroschyrPDF (pdf, 876 kB)

När får jag INTE använda mig av färdtjänst?

Färdtjänst gäller inte för:

  • resor till och från läkarbesök eller behandling som ersätts av landstinget
  • resor mellan sjukvårdsinrättningar inom landstinget
  • resor mellan kommunens särskilda boenden och landstingets sjukvårdsinrättningar
  • resor till och från arbetsmarknadsutbildning som ersätts av AMS
  • resor till och från arbetsträning som ersätts av landstinget eller försäkringskassan
  • resor till och från daglig verksamhet (dagcenter)
  • resor till och från förskoleklass, grundskola, gymnasieskola eller fritidshem