Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Tillgänglighetsredogörelse

Tierps kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här redogörelsen beskriver hur tierp.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet bristande förenlighet med lagkraven för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från tierp.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du kontakta oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs.

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll som beskrivs är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Färgkontrasten behöver justeras på enstaka sidor. (formulär)
  • Text klipps av när den storleksändras, enstaka sidor.
  • Det finns dokument och blanketter som inte helt uppfyller kraven på tillgänglighet.

Vår ambition är att, om möjligt, åtgärda alla kända tillgänglighetsfel senast den 31 december 2023.

Åtgärdade tillgänglighetsfel

  • Radavstånd behöver justeras på enstaka sidor.
  • Tomma rubriker.
  • En del sidor saknade korrekt rubrikstruktur.
  • Länkar saknade textalternativ.
  • Det fanns tabeller som inte helt uppfyllde kraven.
  • Bilder inte optimerade för webb.

Oskäligt betungande anpassning

Tierps kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Bl.a. undantag för:

  • Webb-TV - direktsändningar (textning av kommunfullmäktiges webbsändningar)

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av tierp.se. Som stöd har vi använt oss av Siteimprove och SiteVision.

Limepark gjorde en granskning (2020-09-17) av tierp.se.

Senaste test/bedömning gjordes 2022-12-30.