Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Tierp.se

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av tierp.se inte är helt tillgängliga. Se avsnittet bristande förenlighet med lagkraven för mer information.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs.

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll som beskrivs är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Färgkontrasten behöver justeras på enstaka sidor. (formulär)
  • Det finns dokument och blanketter som inte helt uppfyller kraven på tillgänglighet.

Åtgärdade tillgänglighetsfel

  • Radavstånd behöver justeras på enstaka sidor
  • Tomma rubriker
  • En del sidor saknade korrekt rubrikstruktur
  • Länkar saknade textalternativ
  • Det fanns tabeller som inte helt uppfyllde kraven
  • Bilder inte optimerade för webb

Oskäligt betungande anpassning

Tierps kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Bl.a. undantag för:

  • Webb-TV - direktsändningar (textning av kommunfullmäktiges webbsändningar)

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av tierp.se. Som stöd har vi använt oss av Siteimprove och SiteVision.

Vi gör löpande granskningar av webbplatsen och rättar till brister och fel.