Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Kulturarvstrappan - elever upptäcker sin lokala historia

Genom Kulturarvstrappan kan eleverna upptäcka att det de läser i historieboken faktiskt kan finnas runt husknuten. På så sätt får de barn som växer upp i Tierps kommun lära känna sin omgivning och sin närmiljö.

Kulturarvstrappan 2020

Kulturarvstrappan kommer inte att genomföras som vanligt i år, detta på grund av Covid-19 pandemin. Eleverna kommer istället att få ta del av besöksmålen på film! Filmerna kommer att laddas upp på den här sidan under september 2020.

Tierps kommun är en kommun att upptäcka – för alla!

Genom Kulturarvstrappan satsar vi på ett kulturarvsprogram för grundskolan som innebär att alla elever får besöka det lokala kulturarvet en gång per läsår under hela grundskolan.

Kulturarvstrappan blir en sorts kulturarvs­garanti; som elev i Tierps kommun har en efter avslutad skolgång tagit del av kommunens omfattande kulturarv - steg för steg.

#kulturarvstrappan på Instagram

Besöksplan

Kulturarvstrappan brukar genomföras under vecka 36 och 37 i samband med Kulturarvsdagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Alla elever i årskurs 1-9 besöker då nio olika platser i kommunen. Syftet är att garantera en likvärdighet kring studiebesök i det lokala kulturarvet och att ta tillvara på den historia och kunskap som finns lokalt. Utforska själv några av de olika destinationerna!

 • Årskurs 1: Vendelöppnas i nytt fönster
  Vendel har givit upphov till en hel tidsperiod i Sveriges historia. Den omfattar 550-800 e Kr, d v s före vikingatiden. Anledningen till detta var att man för mer än hundra år sedan hittade ett båtgravfält invid kyrkan. Här hade man begravt stormän i generation efter generation i mer än 250 år. De rikt utsmyckade båtgravarna visade på den starka kopplingen till sveakungarna i Gamla Uppsala. På så vis kunde man få en uppfattning av hur maktstrukturen såg ut före vikingatiden och se framväxten av Sverige som nation. Värdar här är Vendels hembygdsförening som har hand om Vendeltidsmuseet, Mariebergs skolmuseum, lantbruksmuseet och en väderkvarn.
 • Årskurs 2: Hållnäslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  På Hållnäshalvön ligger kulturreservatet Lingnåre. Här finns spår av bostäder, odlingar och gravplatser efter människor som tidigare bott här. Under vikingatiden (800-1050 e Kr) gick havet ända upp hit och människorna levde som självförsörjande bönder. De odlade, höll med boskap, fiskade och jagade sin mat. Lingnåre sköts om av Upplandsstiftelsen. Värdar under Kulturarvstrappan är Hållnäs hembygdsförening.
 • Årskurs 3: Örbyhusöppnas i nytt fönster
  Örbyhus slott vid Vendelsjön har anor från medeltiden. Tornet uppfördes som en försvarsanläggning av Gustav Vasas farfar vid mitten av 1400-talet. Resten av slottet är ca 200 år yngre. Det har varit i kunglig, statlig, och från mitten av 1600-talet, privat ägo. Slottet är av riksintresse, främst därför att den avsatte kung Erik XIV satt fången här under sina sista år i livet. Under Kulturarvstrappan görs en resa i tid och rum med värdar från föreningen Kultur vid Örbyhus slott.
 • Årskurs 4: Västland
  Herrgårdsbyggnaden i Västland har använts till mycket. En gång bodde ägaren till Västlands bruk här. Senare fick gratialister, smedsänkor från bruket, flytta in innan Jordbrukare Ungdomens Förbund gjorde om huset till förenings- och festlokal. Sedan 1961 har den dock tillhört Västlands hembygdsförening som också är värdar under Kulturarvstrappan.
 • Årskurs 5: Söderfors bruk
  Söderfors ligger på en ö i Dalälven. Här fanns de förutsättningar som behövdes för att starta produktion av fartygsankare på 1600-talet. En av smedjorna finns kvar tillsammans med stora delar av bruket som är Sveriges största byggnadsminne. Här finns också en bagarstuga där man kan testa på att baka på kulturhistoriskt vis. Värdar här är Söderfors hembygdsförening.
 • Årskurs 6: Karlholm
  I Karlholm kan man se Sveriges enda ånghammare - i drift. Den finns i Lancashiresmedjan som med sin moderna teknik invigdes 1880. Skolstugan har också gamla anor och bruksägaren ordnade redan 1739 undervisning för barnen på orten. Under 1900-talet köptes bruket upp av Korsnäsbolaget tillsammans med Kooperativa Förbundet man började göra plats för en träförädlingsfabrik. Bruket visas under Kulturarvstrappan av Kultur- och guidegruppen i Karlholm.
 • Årskurs 7: Lövstabruk
  Vallonbruket i Lövsta var Sveriges största under 1700-talet. Eftersom bruket härjades av brand under början av seklet byggdes det upp enligt en fulländad barockplan. Här syns tydlig skillnad mellan herrgård och arbetarbostäder, åtskilda av tre bruksdammar. Brukskyrkans orgel, byggd av Johan Niclas Cahman, är Sveriges största och bäst bevarade barockorgel. Lövstabruk visas av Stiftelsen Leufsta och Lövsta bygderåd.
 • Årskurs 8: Strömsbergs bruk
  Järnhanteringen i Strömsberg upphörde 1920 när Stora Kopparbergs Bergslag köpte in bruket. En ny epok med skogen i centrum tog då sin början. Intill sågen låg Kolgården. Där kolades restprodukter från Sågen liksom från skogsbruket i övrigt. Bönderna runt Strömsbergs bruk kolade timmer i kolmilor. Värdar under Kulturarvstrappan är Strömsbergs bruks Samarbetskommitté som visar både smide och sågning som alla får prova på.
 • Årskurs 9: Tobo
  I bruksorten Tobo har många olika industrier hållit till genom åren. Allt från tackjärnstillverkning på 1600-talet, via mönsterjordbruk och snickerifabrik till Monark-koncernens mångskiftande verksamhet i mitten av 1900-talet. I Tobo bruksmuseum ryms hela 1900-talet med den omfattande tillverkningen av skidor, radio- och TV-apparater. Det är inte konstigt att i början av tv-tittandets tid var Tobo Sveriges tv-tätaste ort. Värdar här är Kulturföreningen T.


Bakgrunden till projektet är hämtad ur läroplanen

”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar” (Lgr 11:7)

”Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa.” (Lgr 11:9)