Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Kulturarvstrappan - elever upptäcker sin lokala historia

Genom Kulturarvstrappan kan eleverna i Tierps kommun upptäcka att det de läser i historieboken faktiskt kan finnas runt husknuten.

Kulturarvstrappan är ett kulturarvsprogram för grundskolan där alla elever en gång om året besöker tio olika historiska platser i kommunen. Syftet är att garantera en likvärdighet kring studiebesök i det lokala kulturarvet och att ta tillvara på den historia och kunskap som finns lokalt. På så sätt får de barn som växer upp i Tierps kommun lära känna sin omgivning och sin närmiljö - steg för steg.

Kulturarvstrappan på film

Kulturarvstrappan genomförs varje år under vecka 36 och 37 i samband med Kulturarvsdagen. 2020 var det inte möjligt på grund av Covid-19 pandemin. Då fick de olika besökamålen möjlighet att skapa en film för eleverna att titta på i klassrummet istället.

Passa på att utforska det lokala kulturarvet via film du också!

Tierps kommun är en kommun att upptäcka – för alla!

Genom Kulturarvstrappan satsar vi på ett kulturarvsprogram för grundskolan som innebär att alla elever får besöka det lokala kulturarvet en gång per läsår under hela grundskolan.

Kulturarvstrappan blir en sorts kulturarvs­garanti; som elev i Tierps kommun har en efter avslutad skolgång tagit del av kommunens omfattande kulturarv - steg för steg.

Bakgrunden till projektet är hämtad ur läroplanen

”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar” (Lgr 11:7)

”Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa.” (Lgr 11:9)

#kulturarvstrappan på Instagram